Organisatie - 4 november 2010

Bestuurscentrum overweegt Het Nieuwe Werken

Na het Facilitair Bedrijf schakelt mogelijk ook het Bestuurscentrum over op Het Nieuw Werken. Ter voorbereiding is deze week een werkplekkenonderzoek gehouden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Rietmeijer Huisvestingsadviseurs, hetzelfde bureau dat dit onderzoek ook heeft gedaan voor het Facilitair Bedrijf. Een week lang wordt bijgehouden wie wat waar doet. Dat levert een beeld op van de bezettingsgraad van het gebouw, de activiteiten die er plaats vinden en de soort ruimtes die daarvoor nodig zijn.
Atlas
Het onderzoek maakt volgens Tineke Tromp, corporate director HR van Wageningen UR, onderdeel uit van een discussie die eind deze maand wordt gehouden met de stafdirecteuren van het Bestuurscentrum. Centraal is de vraag of er een vorm van Het Nieuwe Werken (HNW) wordt ingevoerd. Die discussie vloeit voort uit de verhuizing van het Bestuurscentrum naar Atlas. Die verhuizing staat voor najaar 2011 gepland. ESG, de huidige bewoner van Atlas, moet dan flink inschikken. Op dit moment wordt berekend of er genoeg ruimte is in Atlas voor ESG en het Bestuurscentrum.
Truuk
Het mogelijk invoeren van HNW moet volgens Tromp los worden gezien van die berekeningen. HNW is volgens haar niet een truc om de boel passend te maken. 'Uitgangspunt in die berekening is de norm van 9,5 vierkante meter per fte. Onze discussie over HNW is niet ingegeven door een bezuiniging op ruimte. De verhuizing is een mooi moment om dingen eens anders te doen. Dat is de aanleiding.'