Nieuws - 22 december 2009

‘Bestuurscentrum niet brandgevaarlijk’

Het bestuurscentrum van Wageningen UR voldoet niet aan de brandvoorschriften. Om het pand aan de Costerweg aan de voorschriften te laten voldoen, is ‘meer dan een paar ton’ nodig, zegt woordvoerder Simon Vink. Begin 2010 komt Wageningen UR met een plan van aanpak.

06_IMG_6152Bew.jpg
De brandvoorschriften worden voortdurend aangepast, meldt Vink. Als gevolg daarvan mogen de 48 binnenkamers – de kamers die uitkijken op het atrium – in het gebouw niet langer permanent worden gebruikt. Vanwege de brandveiligheid mogen de ramen op deze kamers naar het atrium niet meer open, waardoor het werkklimaat onvoldoende is. In de praktijk zijn de meeste kamer al in gebruik als kopieer-, archief- en vergaderruimte, zegt Vink. Door de verscherpte richtlijnen moeten zo’n tien medewerkers een andere kamer krijgen in het gebouw.
Kostbaarder is de eis dat het gebouw moet worden opgedeeld in compartimenten die zijn af te sluiten bij een eventuele brand, zodat die zich moeilijker kan verspreiden. Door het vele glas, de loopbruggen en de open ruimte moet er veel in het gebouw worden aangepast, zegt Vink. Hij benadrukt dat het gebouw niet brandgevaarlijk is – het voldoet alleen niet aan de eisen.
De verscherpte brandvoorschriften staan in het Bouwbesluit uit 2003, zegt Sandra Velthuizen van het Facilitair Bedrijf. Wageningen UR is al jaren in gesprek met de brandweer welke maatregelen nodig zijn om aan de scherpere eisen te voldoen. ‘Het atrium, de binnenruimte, is lastig. Vroeger mocht dat, nu alleen met aanvullende regels.’ Het gebouw is niet acuut onveilig, zegt Velthuizen. ‘De brandweer heeft niet gezegd dat we het gebouw moeten ontruimen.’
Vanwege het Bouwbesluit heeft Wageningen UR de afgelopen jaren zo’n vijftig gebouwen doorgelicht met de scherpere brandvoorschriften, vertelt Velthuizen. Daarbij zijn eerst de gebouwen met labvoorzieningen onder handen genomen.
Het bestuurscentrum is bijna twintig jaar oud. Daarom laat de Raad van Bestuur momenteel niet alleen de benodigde investering in brandveiligheid uitrekenen, maar ook de kosten voor groot onderhoud over enkele jaren.
Vink wil niet speculeren over een eventueel vertrek van de bestuurders en stafafdelingen naar Wageningen Campus.