Nieuws - 1 januari 1970

Bestuurscentrum komt met helpdesk immigratie

Bestuurscentrum komt met helpdesk immigratie

Bestuurscentrum komt met helpdesk immigratie


Op het bestuurscentrum komt een helpdesk voor immigratieprocedures. Vanaf
februari kunnen speciaal benoemde medewerkers van kenniseenheden, het IAC
en Onderwijs en studentenaangelegenheden (OSA) hier terecht voor advies en
ondersteuning bij het afhandelen van immigratieprocedures van buitenlandse
gasten.

,Het is van belang dat we als organisatie een uniforme regelgeving
hanteren. Dat zorgt voor een stukje duidelijkheid'', zegt Paul Deneer,
stafdirecteur van OSA. Diverse veranderingen in de regelgeving en
procedures rond immigratie scheppen geregeld verwarring, zowel bij
buitenlandse studenten, promovendi en gastmedewerkers als bij medewerkers
die belast zijn met de afhandeling van procedures.
,,Er zijn nogal wat veranderingen'', vertelt Deneer. ,,Bijvoorbeeld het
bedrag dat buitenlanders moeten betalen voor de machtiging tot voorlopig
verblijf (MVV), dat met vierhonderd procent is gestegen. Dat zijn
belangrijke dingen om te weten voor mensen binnen de organisatie, maar ook
voor de mensen die hier naartoe komen.''
Omdat de meeste informatie over procedures bij de centrale
studentenadministratie bekend is, wordt de helpdesk bij deze afdeling
ondergebracht. Naast de helpdesk wordt ook een overleggroep
'immigratieprocedures' opgericht met vertegenwoordigers van de vijf
kenniseenheden, het IAC en OSA. Deneer: ,,We moeten van elkaars ervaringen
leren en uiteindelijk tot één oplossing komen.'' |
L.M.