Nieuws - 1 januari 1970

Bestuurscentrum is een wereldje op zichzelf

Bestuurscentrum is een wereldje op zichzelf

Bestuurscentrum is een wereldje op zichzelf

Sander Schot wordt per 1 februari de nieuwe voorzitter van de studentenraad van de LUW. Schot zat in 1996 voor de Christen Studenten Fractie (CSF) in de universiteitsraad, studeert Tropisch landgebruik en rondt op dit moment zijn afstudeerproject af over het gebruik van participatieve methoden in irrigatie- en drainageprojecten


Ik wil proberen contact te houden met de studentenwereld buiten het hoofdgebouw. Het bestuurscentrum is een wereldje op zichzelf en je gaat heel snel mee met het jargon dat ze daar spreken. Het college van bestuur heeft daar ook last van. Ik wil dat proberen te voorkomen en het college stimuleren om vaker naar de werkvloer te kijken.

  • Toen je in de universiteitsraad zat, was je niet blij met een aparte studentenraad. Hoe denk je daar nu over?

    Ik denk dat het goed is dat er twee raden zijn. Nu kun je beter voor de eigen positie van studenten opkomen en je eigen strategie kiezen. De studentenraad stelt zich, voor zover ik van een afstandje waarneem, kritisch maar constructief op. Ik heb het idee dat de ondernemingsraad minder constructief meedenkt. De studentenraad probeert in formeel en informeel overleg mee te denken met het bestuur. Dat spreekt mij wel aan. Diplomatie is misschien niet spectaculair, maar vaak wel effectief.

  • Hoeveel invloed heeft de studentenraad?

    Formeel is de positie van de studentenraad minder sterk dan die van de universiteitsraad. De studentenraad heeft alleen instemmings- of adviesrecht. Maar de informele positie van de studentenraad heeft veel met de capaciteiten van de leden te maken. Die bepaalt het aanzien en daarmee de invloed. Ik wil proberen de aanwezige expertise zo goed mogelijk te benutten. Niet alleen die van de leden van de raad, maar vooral ook van daarbuiten. Bij studentenverenigingen bijvoorbeeld lopen veel mensen rond met de nodige ervaring. Ik wil regelmatig contact met die mensen onderhouden. Wat ik in de universiteitsraad miste was het contact met de achterban. Voor je het weet sta je los van de werkelijkheid van de studenten.

  • De studentenraad zal zich het komende jaar vooral bezig houden met het ondernemingsplan. Heb jij het idee dat studenten dat belangrijk vinden? Veel van de plannen gelden tenslotte niet voor de huidige studenten

    Aan de protesten van de studenten van Milieuhygiƫne en de tropenopleidingen kun je zien dat het plan wel degelijk leeft bij de studenten. Bovendien zullen ook de huidige studenten de gevolgen ondervinden van het plan. De goede docenten zullen snel een nieuwe baan vinden en verdwijnen van de LUW. Dit is de eerste keer dat de universiteit echt kiest en niet de kaasschaaf hanteert. Volgens mij staat de universiteit daarom nu echt op een breekpunt en is de inspraak van studenten de komende tijd, als het plan verder wordt ingevuld, erg belangrijk. K.V