Nieuws - 28 juni 2001

Bestuursbeurzen komend jaar gehandhaafd

Bestuursbeurzen komend jaar gehandhaafd

Komend jaar wordt niet getornd aan de financi?le ondersteuning voor studenten die actief zijn in een vereniging of bestuur. Rector prof. dr. ir. Bert Speelman beloofde dit de studentenraad tijdens de laatste overlegvergadering van het jaar.

Binnen de studentenraad was verwarring ontstaan over een nota waarin een bedrag van maximaal 450.000 gulden voor financi?le ondersteuning voor het komende jaar werd voorgesteld. Wanneer iedereen zijn beurs zou opvragen, zou echter minstens het dubbele nodig zijn. Bovendien was de studentenraad verontwaardigd over het feit dat deze nota nu zomaar ter instemming op tafel lag, terwijl zij al geruime tijd over de financi?le ondersteuning in gesprek was met drs. Theo Douma van de stafafdeling Onderwijs en studentenaangelegenheden.

Speelman gaf in de vergadering aan dat de nota zou komen te vervallen en dat de afspraken die hij eerder maakte, tijdens de behandeling van begroting studentenvoorzieningen 2001, richtinggevend zullen zijn. Wel komt er komend jaar een 'kritische herbezinning' over de financi?le ondersteuning. Een externe commissie zal dan advies geven over de bevindingen voortkomend uit de samenwerking van de studentenraad met Douma. Speelman: "Mocht blijken dat Wageningen Universiteit vergeleken bij andere universiteiten wat ondersteuning betreft op eenzame hoogte staat, dan zal dat zeker gevolgen hebben voor de onderhandelingen." | A.Z.