Nieuws - 3 juli 2018

‘Bestuurders maken alles vertrouwelijk’

tekst:
Albert Sikkema,Hoger Onderwijs Persbureau

Steeds vaker zijn documenten en vergaderingen van de medezeggenschap ‘vertrouwelijk’. Dat maakt het voor journalisten moeilijk om hun werk te doen, stelt de redactie van het Twentse universiteitsblad U-Today. In Wageningen valt het wel mee, vindt voorzitter Guido Camps van de WUR Council.


© Sven Menschel

Zes redacteuren van U-Today, het nieuwsmedium van de Universiteit Twente, hebben deze week een brief aan minister Van Engelshoven geschreven. Ze hebben niet altijd toegang tot beleidsdocumenten en rapportages, zodat het soms moeilijk is om het bestuur goed te controleren. ‘Besluitenlijsten van het college van bestuur worden gekuist en vaak maanden na dato gepubliceerd’, staat in de brief. ‘Steeds vaker worden beleidstukken in de (democratische!) medezeggenschapsorganen als vertrouwelijk aangemerkt en besproken in besloten commissies.’

Openbaar bestuur
Zeker nu de medezeggenschap meebeslist over steeds meer belangrijke kwesties, ziet de Twentse redactie de inperking van de transparantie met lede ogen aan. ‘Als de journalistiek afhankelijk is van wat bestuurders willen vertellen, dan is van openbaar bestuur geen sprake.’

U-Today wil duidelijke spelregels: wanneer mogen documenten, notulen en besluiten als vertrouwelijk worden aangemerkt? Als de minister zulke regels maakt, schrijft de redactie, dan kunnen bestuurders en journalistiek elkaar daaraan houden.

WUR
Guido Camps, voorzitter van de WUR Council, denkt dat het in Wageningen weinig bestuurlijke items vertrouwelijk worden gemaakt. ‘Zodra er over geld of personen wordt gepraat, maakt de raad van bestuur met overleg met de medezeggenschap vertrouwelijk. Dus de gesprekken over de aanbesteding van een gebouw en benoemingsprocedures zijn vertrouwelijk. Maar de andere agendapunten zijn openbaar; ook de begroting. Dus met de vertrouwelijkheid valt het heel erg mee in Wageningen.’

Belangen
Maar Herbert Wormeester, voorzitter van de Twentse universiteitsraad, snapt de kritiek van de redacteuren wel. ‘We ontvangen als raad vaak stukken waar het woordje ‘vertrouwelijk’ op staat. We spreken het bestuur daar meteen op aan, want dat hoort alleen te gebeuren als er persoonlijke belangen in het geding zijn, zoals bij sollicitaties, of als er informatie in staat die tot financiële schade kan leiden. Daar spreken we het bestuur dan op aan.’ Wormeester vindt dat zijn raad ‘zoveel mogelijk in openheid vergadert’. Wel komen de besluitenlijsten en agenda’s van het college van bestuur vaak niet op tijd binnen, stelt de voorzitter.

Het Landelijk Overleg Fracties, een netwerk van de universitaire medezeggenschap, steunt de oproep aan de minister. Het LOF herkent de problematiek, maar vraagt zich wel af of extra regels de oplossing zijn.