Nieuws - 3 juni 2015

Bestuur zorgt dit jaar voor minder bureaucratie

tekst:
Albert Sikkema

Wageningen UR gaat dit jaar concrete stappen zetten om de bureaucratie te verminderen. Het indienen van een reisdeclaratie en de verlofregistratie wordt een stuk simpeler en het R&O-systeem wordt gebruiksvriendelijker.

Dat stelde Annemieke Beers, trekker van het thema Bureaucratie, bij de presentatie van het strategisch plan vandaag. Beers heeft een inventarisatie gemaakt onder zo’n twintig personeelsleden van Wageningen UR aan welke regelingen zij zich het meeste ergeren. Ze wil de administratieve druk bij onderzoekers verminderen. De omslachtige reisdeclaratie en de verlofregistratie scoorden hoog op de irritatieladder. Verder leiden de verschillende, niet goed op elkaar aansluitende HRM-systemen tot ergernis. Beers, directeur Bedrijfsvoering van de kenniseenheid AFSG, denkt dat snelle verbeteringen mogelijk zijn op deze drie vormen van bureaucratie.

Aan veel vormen van bureaucratie kan ook Beers niets veranderen, omdat die worden veroorzaakt door externe regels, zoals allerlei accountantsregels om de onderzoekuitgaven te verantwoorden en aanbestedingsregels om diensten te kopen. Maar er is ook sprake van ‘self-inflicted damage’, aldus collegevoorzitter Louise Fresco: we vragen elkaar dingen die niet nodig zijn. Daarom is vermindering van de bureaucratie een van de speerpunten van het college van bestuur in het strategisch plan 2015-2018.

Presentatie Strategisch plan