Nieuws - 1 januari 1970

Bestuur wil vier maal meer buitenlandse studenten in vier jaar

Bestuur wil vier maal meer buitenlandse studenten in vier jaar

Bestuur wil vier maal meer buitenlandse studenten in vier jaar

De raad van bestuur wil het aantal internationale studenten dat naar Wageningen komt verveelvoudigen. In 2003 wil het bestuur achthonderd buitenlandse studenten trekken, nu komen er per jaar ongeveer tweehonderd. In 2010 moet het aantal zijn opgelopen tot tweeduizend. Dat staat in het ambitieuze actieprogramma internationalisering, dat een werkgroep onder leiding van rector magnificus prof. dr Cees Karssen heeft opgesteld

De Landbouwuniversiteit moet volgens de werkgroep vooral studenten zoeken in economisch sterkere regio's zoals Zuidoost-Aziƫ en Europa. Probleem bij de werving is vaak namelijk de financiering. Elk jaar wijst Wageningen een paar honderd belangstellende studenten af omdat er geen financieringsbron gevonden kan worden. Door studenten te zoeken die een groot deel van de studie zelf betalen en extra beurzen te zoeken bij internationale instellingen, denkt Karssen dat probleem te kunnen oplossen

De werkgroep wil ook het aantal buitenlandse onderzoeksopdrachten verhogen. In vier jaar moet Wageningen UR 25 procent meer onderzoeksopdrachten van de Europese Unie en internationale bedrijven zien te verwerven. Nu bedraagt de omzet van Wageningen UR, inclusief IAC en ILRI, voor internationaal onderzoek en onderwijs 120 miljoen gulden per jaar. Karssen denkt dat het nieuwe onderzoekprogramma van de Europese Unie goede kansen biedt voor Wageningen. K.V