Wetenschap - 18 januari 2001

Bestuur wil studenten ruime keuze bieden aan mastersopleidingen

Bestuur wil studenten ruime keuze bieden aan mastersopleidingen

Overstappen naar verwante MSc-opleiding mag geen vertraging opleveren

Studenten die een bachelorsopleiding hebben voltooid, moeten zonder studievertraging over kunnen stappen naar een mastersopleiding van een verwante andere studierichting. Met een bachelorsdiploma dierwetenschappen kunnen studenten in de toekomst bijvoorbeeld zonder vertraging doorgaan voor een masters plantenteeltwetenschappen.

Dat blijkt uit de nota 'Toelating tot de masterfase', die het college van bestuur donderdag 11 januari goedkeurde. De plannen, die nog moeten worden voorgelegd aan de studentenraad, stellen dat studenten met een bachelorsdiploma toegelaten moeten worden tot alle mastersopleidingen van het onderwijsinstituut waar hun opleiding onder valt. Het instituut mag wel eisen stellen aan het studieprogramma dat de student gaat volgen. Zo kan het van de student eisen dat hij in zijn vrijekeuzeruimte van de mastersopleidingen extra vakken volgt. Het onderwijsinstituut Levenswetenschappen bijvoorbeeld kan dus van de student die overstapt van plant- naar dierwetenschappen vragen een aantal dierkundige vakken op te nemen in zijn masterspakket. De extra eisen moeten wel binnen het tweejarige masterspakket passen en mogen dus niet voor vertraging zorgen. Studenten die een overstap willen maken, tekenen een studiecontract waarin zij vastleggen welke vakken zij gaan volgen.

Het college van bestuur wil ook overstappen naar een mastersopleiding van een ander onderwijsinstituut mogelijk maken. De onderwijsinstituten moeten per BSc-opleiding een lijst gaan maken van 'verwante mastersopleidingen' van andere onderwijsinstituten. Ook zo'n overstap mag niet tot vertraging leiden. Studenten die over willen stappen, kunnen afspraken maken met de universiteit over een individueel studiepakket voor de BSc-fase dat zo goed mogelijk voorbereidt op de gekozen mastersopleiding. Studenten mogen volgens de regels al aan een mastersopleiding beginnen voordat zij de bachelorsfase hebben afgerond. Ze moeten dan wel kunnen aantonen dat ze het bachelorsdiploma binnen kort tijd zullen halen.

Wageningen Universiteit is dit jaar begonnen met nieuwe onderwijsprogramma's volgens het bachelors-mastersmodel, waarin een driejarige basisopleiding (bachelors) wordt gevolgd door een tweejarige specialisatie (masters). De beschreven voorstellen gelden dus voor studenten die dit jaar aan hun BSc zijn begonnen. Zij zullen op zijn vroegst in 2003 aan een mastersopleiding beginnen. Wageningen loopt met de invoering van het MSc-BSc-model voorop in universitair Nederland. Minister Hermans wil dat alle universiteiten het MSc-BSc-model gaan invoeren. | K.V.