Wetenschap - 31 oktober 2019

Bestuur wil nieuw type hoogleraar benoemen

tekst:
Albert Sikkema
1

De raad van bestuur van WUR wil een nieuw type hoogleraar gaan benoemen. Het gaat om deeltijdhoogleraren van andere universiteiten die vijf jaar lang een dag in de week in Wageningen werken. Op die manier wil het bestuur de samenwerking met andere universiteiten intensiveren.

©WUR

De raad van bestuur heeft dit plan voorgelegd aan de WUR Council, de samenwerking tussen de centrale ondernemingsraad (COR) en de gezamenlijke vergadering (GV). Het bestuur wil hoogleraren van andere universiteiten strikken die expertise toevoegen aan het Wageningse domein maar niet overlappen met de bestaande expertise bij de Wageningse leerstoelgroepen. Rector Arthur Mol wil de komende vijf jaar jaarlijks twee van dergelijke hoogleraren benoemen. Ze krijgen een 0,2 fte aanstelling en promotierecht. Het gaat om een tijdelijke benoeming voor een periode van vijf jaar.

Toetsen
Volgens het voorstel kunnen Wageningse leerstoelhouders hoogleraren van andere universiteiten voordragen. Daarna toetsen de rector en de directeur van de kenniseenheid de voordracht, waarna een benoemingsadviescommissie de kandidaat beoordeelt. De benoemingen moeten invulling geven aan het strategisch plan ‘Finding answers together’.

De WUR Council gaat vermoedelijk akkoord met het nieuwe type hoogleraar, zegt raadslid Joost van Opheusden. ‘Andere universiteiten hebben al zulke hoogleraren aangesteld. We adviseren het bestuur om eerst even goed te kijken bij andere universiteiten hoe die het regelen.’

Re:acties 1

  • Dick Verduin

    De functie van hoogleraar is een “voltijdse” baan met mijns inziens als belangrijkste doel het inspireren van de teamleden (bijvoorbeeld een leerstoelgroep) bestaande uit wetenschappelijk personeel en ondersteunend en beheerspersoneel. Het is daarbij van academisch belang dat er voldoende interactie is tussen onderwijs en onderzoek al dan niet verenigd in één persoon.

    De creatie van verschillende typen hoogleraren zoals onder andere bijzondere, buitengewone, persoonlijke en 0,0 (dubbel nul) al dan niet gefinancierd van buiten door bedrijven, stichtingen en legaten, is geen noodzakelijke bijdrage aan de essentie van de academische groep en holt de functie van hoogleraar uit.

    Samenwerking tussen leden van verschillende leerstoelgroepen, disciplines en universiteiten kan heel goed zonder externen die een dag in de week komen vertellen wat een leerstoelgroep zou moeten doen.

    Reageer

Re:ageer