Organisatie - 13 mei 2015

Bestuur wil meer samenwerking tussen kenniseenheden

tekst:
Albert Sikkema

De raad van bestuur wil jaarlijks 5 procent meer projecten waarbij meerdere kenniseenheden betrokken zijn. Bovendien investeert Wageningen UR in vijf onderzoeksthema’s die op het grensvlak van de kenniseenheden liggen. De naam DLO is passé. Dat blijkt uit het strategisch plan 2015-2018 dat deze week is vastgesteld.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft het strategisch plan op 12 mei goedgekeurd, nadat eerder de Raad van Toezicht haar fiat had gegeven aan het plan van de raad van bestuur. Op 3 juni presenteert de raad van bestuur het plan aan de medewerkers.

De raad van bestuur streeft naar een toename van projecten waarbij niet alleen meerdere kenniseenheden betrokken zijn, maar ook medewerkers van zowel de universiteit als de researchinstituten. Het bestuur investeert in investeringsthema’s die meerdere kenniseenheden met elkaar verbinden. Zo koppelt het thema One Health de humane en veterinaire gezondheid en onderzoekt het thema Resource Efficiency nieuwe combinaties van verschillende sectoren en grondstoffen om de voedselproductie efficiënter te maken. Door de combinatie van verschillende wetenschappelijke disciplines ontstaan nieuwe inzichten waardoor we sprongen voorwaarts kunnen maken, verwacht het bestuur.

Voorts wil de raad van bestuur de komende vier jaar een nieuwe onderwijsaanpak introduceren om goed onderwijs te blijven verzorgen voor de groeiende studentenpopulatie. Daarbij wil ze meer onderwijs digitaal aanbieden voor meerdere doelgroepen, ook in het buitenland. Er komt een nieuw onderwijsconcept, flipped learning, waarbij de universiteit vaker online colleges geeft en de studenten vooral naar de campus komen om hun docent te spreken en huiswerk en projecten te doen. Met dit didactische concept wil het bestuur de kracht van het Wageningse onderwijs – kleinschalig en flexibel – behouden voor grotere aantallen studenten.

Ten opzichte van het vorige strategisch plan legt het bestuur meer nadruk op de biobased economie en natuurlijke hulpbronnen. Dat uit zich bijvoorbeeld in het nieuwe investeringsthema Resilience, waarbij een multidisciplinaire groep onderzoekers de veerkracht van biologische systemen gaat onderzoeken. En in het thema Metropolitan Solutions, waarin thema’s als voedselvoorziening, logistiek, afvalverwerking, gezondheid en leefbaarheid samen komen in een ruimtelijk ontwerp. Een kwetsbaar punt is nog wel wie die onderzoeksthema’s gaat betalen. Het bestuur wil externe financiering aantrekken voor de investeringsthema’s, maar constateert ook dat de overheid voortdurend bezuinigt op hoger onderwijs. Marktteams met mensen uit meerdere kenniseenheden moeten nieuwe markten aanboren.

De raad van bestuur spreekt in het strategisch plan steevast van universiteit en researchinstituten – de naam DLO is passé. In het nieuwe merkenbeleid dat het bestuur met de medezeggenschap gaat bespreken krijgt Wageningen UR een belangrijker positie. Maar het heeft ook te maken met de landelijke ontwikkeling om de instituten voor toegepast onderzoek  - de zogenaamde TO2-instituten – onder één bestuurlijke paraplu te brengen. De recente samenwerking tussen DLO en TNO op het gebied van biobased en voeding is daar een voorbeeld van. Ook komt er samenwerking tussen Wageningen UR  en het Delftse instituut Deltares. Welke merknamen daar uitrollen, is nog onduidelijk.