Nieuws - 10 april 2018

Bestuur wil effecten nieuw lesrooster direct checken

tekst:
Albert Sikkema

De raad van bestuur gaat komend jaar nauwlettend de effecten van het Extended Daytime Schedule bijhouden. Samen met de Student Staff Council wil het bestuur volgen hoeveel capaciteitswinst het verlengde lesrooster oplevert en wat de effecten zijn op de onderwijskwaliteit.

©Guy Ackermans

Het bestuur gaat een monitoringsproces opstellen, in nauwe afstemming met een commissie van de Student Staf Council, schreef het bestuur op 5 april aan de medezeggenschapsraad. Ook vervroegt het bestuur de evaluatie van het Extended Daytime Schedule. Die evaluatie moet volgend jaar al plaatsvinden in plaats van in 2020.

Wantrouwen
Met deze toezeggingen hoopt de raad van bestuur de kritiek en het wantrouwen in de Student Staff Council over het verlengde lesrooster in te dammen. Vorige maand overwoog de council een geschilprocedure tegen de invoering te starten. De council was niet tevreden over het onafhankelijke externe onderzoek naar de capaciteitswinst van het verlengde lesrooster.

Overleg
Op 28 maart overlegden het bestuur en de council over hun verschil van inzicht. In de week daarna vond informeel overleg plaats tussen beide partijen, waarna het bestuur de brief opstelde met de toezegging om zelf de invoering van het verlengde lesrooster nauwlettend te volgen. De Student Staff Council bespreekt deze brief op 11 april.

Toezeggingen
Het nieuwe lesrooster wordt in september ingevoerd, om de studentengroei op te vangen. Het lesrooster heeft kortere collegeblokken, begint ’s ochtends vroeger en eindigt pas aan het begin van de avond. De Student Staff Council stemde vorig jaar in met het nieuwe lesrooster, nadat het bestuur toezeggingen had gedaan over geen avondcolleges en behoud van lange lunchpauzes. Maar de nieuwe council twijfelde en stelde vorige maand dat het bestuur zich niet aan de voorwaarden hield.

De verwachting is dat de council de nieuwe toezeggingen deze week accepteert en de invoering van het verlengde lesrooster steunt.