Nieuws - 23 mei 2002

Bestuur wil duidelijkheid over dure telefoon

Bestuur wil duidelijkheid over dure telefoon

De raad van bestuur wil eind juni duidelijkheid krijgen van het Facilitair Bedrijf over de gestegen telefoonkosten. Uit een nota, die vorig jaar opgesteld is door onafhankelijke deskundigen, blijkt dat de universiteit naar schatting jaarlijks zo'n 600.000 euro duurder uit is door de uitbesteding van de telefonie. De telefonie is daarmee zo'n tachtig procent duurder geworden.

Wb publiceerde eind maart over het tot dan geheim gehouden onderzoek naar de gestegen kosten van de telefonie. De raad van bestuur gaf daarop eind april in een brief antwoord op een aantal vragen die de medezeggenschapsraden naar aanleiding van die publicatie stelden. Volgens de raad van bestuur is de omvang van schadepost door de uitbesteding niet duidelijk. "In het rapport staat dat het in eigen beheer uitvoeren circa 1,3 miljoen gulden (590.000 euro) goedkoper zou kunnen uitvallen dan met het DTM-contract van KPN." Het bestuur trekt dat bedrag echter in twijfel omdat het zou berusten op gebrekkige informatie. Zo zou niet zijn meegenomen dat de verkoop van de telefooncentrale 2 miljoen gulden opgeleverd heeft.

Een grond voor die bewering is overigens niet te vinden in het rapport. Duidelijk is in ieder geval dat de deskundigen de opbrengst niet over het hoofd hebben gezien, want hij wordt op verschillende plaatsen genoemd. Bij de berekening van de extra kosten stellen de deskundigen zelfs expliciet dat zij de 'verschuivende kapitaallasten tussen Wageningen UR en KPN Telecom' hebben verdisconteerd in hun berekening. Woordvoerder Simon Vink: "Het zou kunnen dat de raad van bestuur op dit punt verkeerd is ge?nformeerd. Dat zal ongetwijfeld duidelijk worden in de nota die het Facilitair Bedrijf op dit moment opstelt voor de raad van bestuur."

De uiteindelijke schade van de uitbesteding zou overigens ook hoger uit kunnen vallen dan de schatting in het rapport. Dat blijkt uit de tegenvaller die het Facilitair Bedrijf vorig jaar heeft geboekt op de post telefonie. Die bedroeg volgens de raad van bestuur 0,9 miljoen euro, 3 euroton meer dan het in het uitgelekte rapport wordt becijferd.

Wageningen UR is in gesprek met KPN om te zien of de kosten alsnog gedrukt kunnen worden. Volgens woordvoerder Simon Vink blijft het afgesproken budget uitgangspunt voor de raad van bestuur. "De raad van bestuur wil voor het eind van juni weten of we binnen dat budget kunnen blijven of niet. Als blijkt dat dat niet kan, willen we natuurlijk goed weten waarom niet. Met alle gegevens op tafel wil de raad van bestuur dan een eindoordeel vormen over de kosten van de telefonie." | K.V.