Nieuws - 1 januari 1970

Bestuur wil besluit A&F heroverwegen

De raad van bestuur is bereid de beslissingen rond het instituut A&F te heroverwegen. De overgang van de business unit Food Quality naar een externe partner wil zij echter niet meer ter discussie stellen. Daarvoor zijn de onderhandelingen te vergevorderd.

Dit schrijft de raad van bestuur in een brief aan de centrale ondernemingsraad (COR). Zij reageert daarmee op het negatieve advies dat de ondernemingsraad begin deze maand uitbracht over de voorgenomen plannen met A&F in de uitwerking van het herstelplan Focus 2006. De raad van bestuur stelde voor een groot deel van het instituut onder te brengen bij de universiteit. De COR vond het besluit van de raad van bestuur niet goed onderbouwd. Ze vroeg zich met name af of dit wel een oplossing kan bieden voor het grootste struikelblok voor A&F: het gebrek aan basisfinanciering.
De raad van bestuur toont zich nu bereid haar keuzes in het herstelplan te heroverwegen. Dit mede ‘op basis van de zwaarwegende argumenten die uit de lokale discussie naar voren komen’.
Dr Kees de Gooijer, die als directeur van A&F verantwoordelijk is voor de implementatie van de plannen, noemt het ‘verstandig’ dat andere opties worden opengehouden. ‘We zijn nu bezig gedetailleerde businessplannen op te stellen en dan is het niet handig als alles al is dichtgetimmerd’, aldus De Gooijer.
Ook dr Arie van den Bent, voorzitter van de ondernemingsraad van A&F, toont zich verheugd. Hij maakt zich echter wel zorgen over de samenwerking met de externe partner. ‘Die samenwerking heeft grote gevolgen voor het personeel dat overgaat en ook voor de mensen die achterblijven. Dat de ondernemingsraad daar dus over wil adviseren is een basisrecht, waar wat mij betreft niet aan te tornen valt’, aldus Van den Bent.
Ook wil hij graag opheldering over het moment waarop de raad van bestuur tot uitvoering van haar besluit wil overgaan. ‘De brief is hier niet echt duidelijk over’, vindt Van den Bent. ‘Wij willen de zaak zeker niet op de lange baan schuiven, maar laten ons ook niet zo maar even buitenspel zetten. Vrijdag 22 april overlegt hij met de centrale ondernemingsraad over de formele reactie.
Als de ondernemingsraad vasthoudt aan haar negatief advies en de raad van bestuur dat naast zich neerlegt, heeft de COR in principe nog een maand om de kwestie voor te leggen aan de rechter of de ondernemingskamer. / GvM