Nieuws - 1 januari 1970

Bestuur vervangt directeuren ATO

Bestuur vervangt directeuren ATO

Bestuur vervangt directeuren ATO

Commercieel directeur dr Bert Tournois en onderzoeksdirecteur dr Peter Sijmons van het Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek (ATO-DLO) zijn van hun functie ontheven door de raad van bestuur. Volgens bestuursvoorzitter prof. dr Cees Veerman hebben de twee directeuren hun functie ter beschikking gesteld naar aanleiding van een verschil van mening met ATO-directeur dr Henk Huizing en de raad van bestuur over de te volgen strategie om uit de rode cijfers te geraken

Het ATO draaide vorig jaar een verlies van enkele miljoenen guldens en overlegde de afgelopen maanden hoe dit verlies kan worden omgebogen in winst. Tournois en Sijmons wilden nieuwe kansrijke markten aanboren en zogeheten product-marktcombinaties ontwikkelen, maar Huizing en de raad van bestuur wilden consolideren, ofwel alleen nog onderzoek uitvoeren met voldoende rendement

De twee directeuren, die samen met Huizing het directeurenteam van het ATO vormden, worden opgevolgd door dr Thea van Kemenade van het ATO en dr ir Anton Franken, afkomstig van het CPRO-DLO. Van Kemenade wordt verantwoordelijk voor het primaire proces, meldt ATO-woordvoerder Hans van der Schild, Franken wordt per 1 september onderzoeksdirecteur. Hoe de functie van commercieel directeur wordt ingevuld, weet het ATO nog niet

Begin dit jaar liet de raad van bestuur al weten dat het ATO zijn onderzoek moest consolideren. Een gesprek tussen Huizing en bestuursvoorzitter prof. dr Cees Veerman luidde het vertrek van Tournois en Sijmons in. Volgens Van der Schild heeft de raad van bestuur respect voor hun visie en kwaliteiten en zoekt de raad binnen Wageningen UR naar een geschikte functie voor het tweetal

Van der Schild is naast hoofd Marketing en communicatie ook voorzitter van de ondernemingsraad van het ATO en stelt uit hoofde van de laatste functie dat de OR zich niet over de directeurswisseling heeft uitgesproken. Als de raad van bestuur de directie wijzigt, dan gaan we daar als OR niet over; het komt over ons heen. Wel heeft de ondernemingsraad ingestemd met de visie van het bestuur van Wageningen dat consolidatie de aangewezen weg is om uit de financiƫle problemen te geraken. Er was onvoldoende kostenbeheersing, we moeten er beter op letten dat onze aanloopkosten voor het onderzoek worden gefinancierd. Overigens is het niet zo dat Tournois en Sijmons alleen verantwoordelijk zijn voor de verliezen, stelt Van der Schild; die verantwoordelijkheid geldt het hele management. A.S