Nieuws - 1 januari 1970

Bestuur vergeet opheffing te melden

Studenten en docenten van de opleiding Biologische productiewetenschappen werden vorige week verrast door het nieuws in Wb dat de opleiding zou worden opgeheven. De raad van bestuur had echter al vier maanden eerder, op 24 oktober 2005, besloten de bachelor op te heffen.

Opleidingscoördinator drs. Cor Langeveld had al wel signalen opgevangen dat de opleiding zou worden opgeheven. ‘Maar ik wist niet dat er al een bestuursbesluit lag.’ Hoe zit dat dr. Ab Groen, directeur van de afdeling Onderwijs en onderzoek? ‘Dat mensen het als laat ervaren dat ze er nu van horen, daar doe ik geen uitspraken over. De verantwoordelijkheid voor de communicatie van besluiten van de raad van bestuur ligt bij Corporate communicatie.’
Simon Vink, woordvoerder van de raad van bestuur: ‘Nee, de afdeling Corporate communicatie is niet verantwoordelijk voor de lijncommunicatie, dat zijn de lijnmanagers. De mededeling tijdens de vergadering was in feite alleen bedoeld voor de studentenraad. Het was niet de bedoeling dat er al iets over in Wb zou komen. Dat had de rector zich op dat moment niet gerealiseerd.’
Cor Langeveld is teleurgesteld over het besluit tot opheffing, al had hij de bui wel zien aankomen. ‘Het is jammer dat er zo weinig studenten zijn. Toch is de richting belangrijk voor Wageningen. Als we door de politiek serieus genomen willen worden, moeten we in ons onderwijs iets doen met biologische landbouw. Duurzaamheid staat ook in onze missie en biologische landbouw past daar volgens mij heel goed in. Het zou mij heel wat waard zijn geweest wanneer de universiteit meer aandacht had besteed aan publiciteit voor de opleiding. Nu lag het bij een paar goedwillende mensen die weinig verstand hadden van marketing en te weinig middelen om een mediaoffensief op te zetten.’
Ook de studenten reageren teleurgesteld. Cor Zenhorst, voorzitter van studievereniging StEL: ‘We betreuren vooral de manier waarop dit naar buiten is gekomen. Als studievereniging hadden we via via al gehoord dat dit er waarschijnlijk aan zat te komen. Maar als individuele studenten hadden we het graag eerder willen weten. Dat de opleiding wordt opgeheven kunnen we als je kijkt naar het lage aantal studenten wel begrijpen. Maar aan de andere kant zijn we pas vier jaar geleden begonnen en zitten in een moeilijke sector. Daarbij is de werving nu vooral gericht op de biologische sector en die is heel klein. De studie gaat over meer dan biologische landbouw. Het gaat bijvoorbeeld ook over verduurzaming van processen en het stellen van kritische vragen. En daar zijn veel meer mensen in geïnteresseerd.’
Een werkgroep bekijkt momenteel hoe de vakken van de huidige opleiding in het Wageningse onderwijs kunnen worden ondergebracht. / JH

Discussieer mee op wesp.wur.nl