Nieuws - 11 mei 2017

Bestuur trekt lering uit afblazen WISE

tekst:
Albert Sikkema

De raad van bestuur heeft lering getrokken uit de mislukte invoering van het studenteninformatiesysteem WISE. Zo heeft het bestuur een manager Informatiebeleid aangesteld met meer bevoegdheden. Dat zegt Tijs Breukink, lid van de raad van bestuur.

<Inschrijving masterstudenten, foto: Guy Ackermans>

De WUR Council concludeerde vorige maand in zijn evaluatierapport Sadder and Wiser dat WUR de invoering van WISE heeft onderschat. In alle fases liet de organisatie steken vallen, aldus de WUR Council. Zo waren de voorbereiding en coördinatie gebrekkig en werd er weinig gedaan met interne kritiek.

Maatregelen
‘We hebben goede nota genomen van de bevindingen van de WUR Council’, zegt Breukink. ‘We hebben met de council gesproken over een pakket aan maatregelen dat we inmiddels ingevoerd hebben om het implementeren van ICT-projecten beter te borgen. Daarin zijn de bevindingen van de council meegenomen, naast de conclusies uit een externe evaluatie.’

Samenhang
Zo gaat de raad van bestuur de rol van de Architecture Board, die zich bezighoudt met de samenhang van de informatiesystemen, versterken. Deze stuurgroep kijkt welke deelprojecten nodig zijn en hoe ze moeten worden afgestemd. Bovendien wordt de rol van de manager Informatiebeleid versterkt. Deze krijgt meer bevoegdheden om knopen door te hakken tijdens de implementatie van een nieuw informatiesysteem. Maarten Brouwer is benoemd tot manager Informatiebeleid. Hij is ook eindverantwoordelijk voor de IT-afdeling van WUR. Bij Brouwer komen drie ‘domein-architecten’ te werken voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Die moeten de brug versterken tussen inhoud en ICT. Verder wil WUR een pool met projectmanagers opleiden die ervaring opdoen met complexe informatieprojecten.

Uitzonderingen
Door het mislukken van WISE zal het huidige studenteninformatiesysteem AIR nog ongeveer drie jaar in de lucht blijven. Dan moet het wel vervangen worden, omdat de achterliggende software over enkele jaren niet meer wordt ondersteund. Maar voor er een nieuw systeem komt, gaat eerst een interne werkgroep de huidige onderwijsprocessen beoordelen. Bij de mislukte invoering van WISE bleek het door de leverancier geboden pakket onvoldoende aan te sluiten op de vele opties en uitzonderingen in het Wageningse onderwijsproces. De commissie gaat na of het aantal keuzes en uitzonderingen omlaag kan, zodat invoering van een nieuw systeem eenvoudiger wordt.

lees ook