Nieuws - 21 juni 2001

Bestuur stemt in met reorganisatieplan Facilitair bedrijf

Bestuur stemt in met reorganisatieplan Facilitair bedrijf

De raad van bestuur heeft het reorganisatieplan voor het Facilitair bedrijf goedgekeurd. Van de 422 arbeidsplaatsen bij het Facilitair bedrijf zullen er 140 verdwijnen.

De Restauratieve en de Huishoudelijke dienst zullen worden uitbesteed. Daar zijn 64 arbeidsplaatsen mee gemoeid. Verder verdwijnen bij verschillende onderdelen in totaal 76 plaatsen.

Het congresbureau, de Beeldgroep en het centraal magazijn verdwijnen helemaal. Bij de bibliotheek zal vooral baliepersoneel verdwijnen. Dat wordt mogelijk gemaakt doordat de bibliotheken van de drie kenniseenheden Agrotechnologie en voeding, Groene ruimte en Plant binnen vijf jaar worden samengebracht in ??n nieuw onderwijsgebouw.

Het reorganisatieplan moet nog worden voorgelegd aan de ondernemingsraden. | K.V.

Zie ook pagina 9, Booman tevreden over reorganisatie Facilitair bedrijf.