Nieuws - 1 januari 1970

Bestuur niet akkoord met eisen COR

De raad van bestuur gaat niet akkoord met eis van de centrale ondernemingsraad om de komende jaren driehonderd extra banen te schrappen bij de stafafdelingen. Het bestuur wil wel onderzoeken of nieuwe bezuinigingen mogelijk zijn, maar geen aantallen afspreken.

Dat heeft de raad van bestuur laten weten naar aanleiding van het advies van de centrale ondernemingsraad. De COR vindt dat de huidige plannen om een kwart te bezuinigen op de overhead niet ver genoeg gaan en heeft daarom negatief geadviseerd over het reorganisatieplan. De COR heeft in haar advies tien voorwaarden gesteld. Als de raad van bestuur aan die voorwaarden tegemoet zou komen, zou de OR alsnog groen licht geven voor de bezuinigingsoperatie.
De belangrijkste voorwaarde is dat de raad van bestuur zich verplicht om de komende jaren te blijven bezuinigen op de overhead. De ondernemingsraad heeft in haar advies een tabel opgenomen waarin voor de komende jaren de maximale overhead staat vastgelegd. Uiteindelijk wil de OR dat de overhead bij de universiteit gelijk wordt getrokken met die van DLO. Bij beide organisaties zou het percentage overhead niet meer dan zeventien procent mogen bedragen. De raad van bestuur noemt dat 'niet haalbaar en onwenselijk', omdat de universiteit nu eenmaal afdelingen heeft voor studentenadministratie en studentenwerving die bij DLO niet nodig zijn. Bij nieuwe plannen voor bezuinigingen wil de raad van bestuur rekening houden met de 'rek en de draagkracht' van de organisatie.
De ondernemingsraad beraadt zich nog op een formele reactie, maar is volgens secretaris ir. Nico Lenis 'bepaald niet tevreden' met de reactie van de raad van bestuur. Als de COR vasthoudt aan het advies kan het conflict uitlopen op een juridische procedure. De raad van bestuur mag de eisen van de medezeggenschapsraad beargumenteerd naast zich neerleggen. De ondernemingskamer oordeelt in dat geval of het bestuur zich netjes aan de regels van de inspraak heeft gehouden. / KV