Nieuws - 11 januari 2001

Bestuur houdt vast aan opleiding bioproductmanagement

Bestuur houdt vast aan opleiding bioproductmanagement

Het college van bestuur is niet overtuigd door bezwaren tegen de geplande opleiding bioproductmanagement. Deze opleiding voor de biologische landbouw zal volgens het bestuur nieuwe studenten trekken. Bovendien zou afzwakken van de plannen niet goed vallen bij landbouwminister Brinkhorst.

Minister Brinkhorst heeft Wageningen vorig jaar gevraagd een opleiding biologische landbouw op te zetten. Na een marktonderzoek koos de universiteit voor de naam 'bioproductmanagement'.

De studentenraad en de ondernemingsraad hebben half december bezwaren tegen de opleiding voorgelegd aan rector prof. dr. ir. Bert Speelman en hoogleraar prof. dr. Ariena van Bruggen. De raden zijn bang dat de nieuwe opleiding studenten zal wegtrekken bij bestaande opleidingen. Verder vinden de medezeggenschapsorganen de opleiding duur worden en is hen niet duidelijk of er op de arbeidsmarkt ruimte is voor afgestudeerde bioproductmanagers.

Het College van Bestuur is in een brief aan de raden ingegaan op de bezwaren. Volgens het college hebben vorig jaar 3000 studenten belangstelling getoond voor een studie in Wageningen. Slechts 500 meldden zich ook daadwerkelijk aan voor een Wageningse opleiding. Studenten missen kennelijk iets in het Wageningse aanbod. Een nieuwe brede opleiding bioproductmanagement met veel probleemgericht onderwijs zou nieuwe studenten over de streep kunnen trekken. Het bestuur denkt dat de opleiding ook voor vwo-ers met het profiel maatschappij en economie aantrekkelijk zal zijn. De meeste Wageningse opleidingen trekken natuurwetenschappelijk ge?nteresseerde studenten. Over de arbeidsmarkt maakt het college zich geen zorgen, potenti?le werkgevers hebben het plan voor de opleiding toegejuicht.

Het bestuur ziet niets in de suggestie van de raden om in plaats van een aparte opleiding een interspecialisatie (kopstudie) in te richten voor bioproductmanagement. Minister Brinkhorst heeft opdracht gegeven voor een zelfstandige studierichting biologische landbouw. Een interspecialisatie zou een afzwakking zijn van het plan en de subsidie die het ministerie in het vooruitzicht heeft gesteld in gevaar brengen.

De raad van bestuur overlegt eind januari met de ondernemingsraad en de studentenraad. Het bestuur heeft de instemming van de raden nodig voor de nieuwe opleiding. | K.V.