Nieuws - 1 januari 1970

Bestuur houdt studenten buiten overname

Bestuur houdt studenten buiten overname

Bestuur houdt studenten buiten overname


Het college van bestuur wil geen studenten in de Onderwijsraad en de
Overleggroep onderwijskwaliteit, die de onderwijsinhoudelijke samenwerking
tussen Van Hall Larenstein en Wageningen UR nader vorm gaan geven. Dit
staat in een brief van het college aan de Medezeggenschapsraad van de
universiteit. In deze brief staat ook dat grote besluiten die al wel in het
businessplan voor de overname staan, zoals het aanpassen van het
onderwijsperiodensysteem en het wederzijds volgen van vakken, pas na de
fusie genomen zullen worden.

Het college van bestuur ziet geen reden om studenten te plaatsen in de
organen, waarin overlegd gaat worden over de invulling van de samenwerking,
omdat er volgens het college reeds voldoende mogelijkheden tot inspraak
zijn in de Studentenraad, Onderwijsinstituten en Opleidingscommissies.
,,Dat is vreemd’’, stelt Rudy Jonker van de studentenraadsfractie VeSte,
,,want in het businessplan staat nu juist dat er in de onderwijsraad zaken
besproken zouden worden die niet aan bod komen in de andere universitaire
raden.'' VeSte is verbaasd over dit besluit, omdat zowel rector magnificus
Bert Speelman als collegevoorzitter Aalt Dijkhuizen al hebben aangegeven
geen problemen te hebben met het plaatsen van studenten in beide raden.
VeSte zal blijven pleiten voor vertegenwoordiging van studenten van beide
instituten.
Het college van bestuur wil nog geen beslissing nemen over het invoeren van
een onderwijsperiodesysteem, omdat de wijziging van zo'n systeem ook
afhangt van de samenwerking met andere universiteiten in binnen- of
buitenland. Ook de besluiten over een nieuw kwaliteitszorgsysteem, het
wederzijds volgen van vakken en het uitwisselen van docenten zullen in een
later stadium worden genomen. Hiermee komt het college tegemoet aan de
eisen van de medezeggenschap om de plannen rondom organisatorische
samenwerking los te koppelen van plannen die rechtstreeks invloed hebben op
het onderwijs. |
G.v.H.