Nieuws - 1 januari 1970

Bestuur haalt scherpe kanten van reorganisatieplan universiteit

Bestuur haalt scherpe kanten van reorganisatieplan universiteit

Bestuur haalt scherpe kanten van reorganisatieplan universiteit

De Landbouwuniversiteit schrapt geen dertig, maar 24 leerstoelen. Er zullen 255 arbeidsplaatsen verloren gaan. Dat stelt de raad van bestuur in het instellingsplan dat hij op 18 maart presenteerde. Het instellingsplan is de reactie van het bestuur op het reorganisatieplan Krachtig op Koers, waarbij 285 arbeidsplaatsen verdwenen


Het personeel van de universiteit krijgt een niet-ontslaggarantie tot 1 januari 2002. Het bestuur gaat 45 miljoen gulden opzij zetten voor investeringen in onderwijs en onderzoek. Het bestuur wil minder geld steken in de financiƫle reserves van de universiteit en in plaats daarvan investeren in de vernieuwing van de universiteit en het behoud van een aantal leerstoelen. Voor de nieuwe opleidingen Internationale ontwikkelingsstudies en Technologie en milieumanagement spaart het bestuur een aantal maatschappijwetenschappelijke leerstoelen die in het vorige plan wel werden geschrapt

Zo handhaaft het bestuur de leerstoel Ontwikkelingseconomie en formuleert het twee nieuwe leerstoelen: Milieubeleid (0,5 formatieplaats) en Recht en bestuur (1,0). Milieubeleid komt in plaats van de geplande leerstoel Sociologie van beleid en bestuur en moet plaats bieden aan milieusociologen en bestuurskundigen. Recht en bestuur komt in plaats van de twee leerstoelen op het gebied van agrarisch recht. Vrouwenstudies in de landbouw wordt wel geschrapt. Het bestuur wil bij drie leerstoelgroepen een universitair hoofddocent aanstellen die zich gaat bezighouden met de gender-problematiek. Het vakgebied Algemene economie, dat in Krachtig op Koers moest fuseren met Ontwikkelingseconomie, verhuist naar een nieuw onderwijsteam voor maatschappijwetenschappen

Het departement Dierwetenschappen behoudt de leerstoel Ethologie (0,5). Die leerstoel zal deel uitmaken van het interuniversitaire centrum voor gedragsbiologie met de Universiteit Utrecht. Ook reserveert het bestuur geld voor de leerstoel Kwantitatieve veterinaire epidemiologie, die samen met het Instituut voor Diergezondheid (ID-DLO) betaald wordt. De leerstoel Fysiologie van mens en dier blijft bestaan, de nieuwe leerstoel Ecologie van landbouwhuisdieren is uit het plan verdwenen

Voorts gaat de fusie tussen de leerstoelen Agrarische bedrijfstechnologie en Grondbewerking niet door. De laatste gaat Bodemtechnologie heten en behoudt de huidige halve formatieplaats. Ook Huishoudtechnologie mag blijven in deeltijd. Wel moet hoogleraar prof. drs Paul Terpstra een deel van zijn taken opgeven. Zijn laboratorium dient binnen twee jaar verzelfstandigd te zijn, stelt het bestuur

Een aantal veranderingen in het leerstoelenplan was al eerder bekend gemaakt. De waterleerstoelen Irrigatie en waterbouwkunde en Erosie en bodem- waterconservering zullen niet fuseren. Verder blijft de deeltijd-leerstoel Technologie en agrarische ontwikkeling en krijgt de bijzondere leerstoel Milieusysteemanalyse, eveneens parttime, een vaste plaats in het leerstoelenplan. De chemische en fysische vakgebieden blijven zwaar getroffen in dit instellingsplan. Het bestuur wil wel een deel van het fysische onderzoek behouden door een onderzoekshoogleraar Whole Plant NMR aan te trekken

Met het investeringsbudget wil het bestuur het onderwijs vernieuwen en de komst van toonaangevende buitenlandse wetenschappers naar Wageningen bevorderen. Het bestuur denkt daarbij bijvoorbeeld aan buitenlandse hoogleraren op sabbatical leave. Het bestuur geeft het personeel van leerstoelgroepen de garantie dat zij niet voor 1 januari 2002 ontslagen zullen worden. De personeelsleden die met ontslag worden bedreigd, krijgen een consulent toegewezen die samen met hen op zoek gaat naar een nieuwe baan. K.V

Zie ook pagina 3, 5 en 7