Nieuws - 5 februari 2016

Studenten en uni vechten geschil uit bij landelijke commissie

tekst:
Linda van der Nat

Universiteit en studentenraad stonden gisteren tegenover elkaar bij de Landelijke Geschillencommissie. Inzet: is de studentenraad onredelijk geweest bij het afwijzen van het voorstel van de universiteit voor de nieuwe FOS-regeling?

Foto: Linda van der Nat

De twee partijen gaven tijdens de ruim drie uur durende zitting geen millimeter toe. De commissie schorste de zitting om het universiteitsbestuur en de studentenraad de gelegenheid te geven nader tot elkaar te komen, maar dit mocht niet baten.

Al maanden liggen het College van bestuur en de studentenraad met elkaar overhoop om de FOS, de Financiële Compensatie Studenten, een vergoeding voor studenten die zich een jaar lang inzetten voor de studentenraad, studentenvereniging of sportclub. Het geldbedrag was tot begin dit collegejaar gekoppeld aan de basisbeurs (286 euro per maand). Nu er geen basisbeurs meer is, kunnen universiteit en studenten het niet eens worden over een nieuwe regeling. Zelfs een bemiddelingspoging van de Raad van Toezicht, afgelopen zomer, bracht de partijen niet nader tot elkaar. Gisteren konden beide partijen, gedeeltelijk via hun advocaten, hun standpunten nog een keer uiteenzetten voor de Landelijke Geschillencommissie.

Voorzitter Wortmann van de Geschillencommissie constateerde al snel dat de pijn diep zit. ‘Wij kijken van een afstand en gaan proberen het geschil tot de kern te brengen. Wat is nou echt het probleem waar wij de knoop over moeten doorhakken? Wat is voor jullie het eruit springende punt?’

Wat is daar nou zo onredelijk aan?
Voorzitter Geschillencommissie

Voor de studentenraad waren dat er twee: de hoogte van de bestuursbeurs en de OV-vergoeding voor masterstudenten van Social Sciences. De universiteit wil laatstgenoemde groep niet compenseren voor hun ov-jaarkaart in het tweede jaar van de master, omdat ze dit voorheen ook niet deed. Volgens de studentenraad is dit niet eerlijk naar deze groep studenten omdat studenten met een erkende tweejarige master die vergoeding wel krijgen.

De commissie leek de studentenraad daarin te kunnen volgen. ‘In de oude situatie kende u aan deze studenten de basisbeurs toe ter compensatie,’ aldus de voorzitter tegen rector magnificus Arthur Mol, die met een aantal juristen en beleidsmedewerkers naar de zitting was gekomen. ‘Voor u wordt het dus goedkoper als u in plaats daarvan alleen de ov-jaarkaart zou compenseren. Dat de studentenraad dit afwijst, wat is daar nou zo onredelijk aan?’

Studenten doen een bestuursjaar niet uit financiële overwegingen, maar omdat ze het leuk vinden en het goed staat op hun CV.
Advocaat van Wageningen University

Wat betreft de bestuursbeurs ligt er een uniform bedrag van 320 euro per maand voor besturende studenten en het dubbele voor internationale studenten. De studentenraad vindt dit te weinig. In de nieuwe regeling is er geen aanvullende beurs meer voor studenten met beperktere middelen en ze vrezen dat dit effect heeft op het aantal studenten dat een bestuursjaar wil doen. ‘Het gat tussen basisbeurs plus aanvullende beurs, wat neerkwam op ruim 550 euro, en de 320 euro die de universiteit biedt, is te groot,’ aldus studentenraadslid Wilco Muller.

De universiteit ziet dat anders. Het financiële gat dat voor besturende studenten is ontstaan door het verdwijnen van de basisbeurs, hoeft niet opgevuld te worden door de universiteit. ‘Studenten doen een bestuursjaar niet uit financiële overwegingen, maar omdat ze het leuk vinden en het goed staat op hun CV. Het is onredelijk van de studentenraad dat ze vindt dat iedereen volledig gecompenseerd moet worden.’

Ondanks een schorsing om tot overeenstemming te komen, weigerden beide partijen om elkaar tegemoet te komen. De Landelijke Geschillencommissie doet uitspraak in maart.

Lees meer: