Wetenschap - 18 januari 2001

Bestuur biedt bonden 4,9 procent meer

Bestuur biedt bonden 4,9 procent meer

Bestuur en bonden dicht bij akkoord over CAO voor DLO

'Joho, joho, wij willen een goede CAO.' De bonden verspreidden voor de kerst kaarten met die leus onder het personeel. Prof. dr. ir. Bert Speelman, CAO-onderhandelaar namens de stichting DLO vond er een flink aantal tussen zijn kerstpost. Veel onvriendelijker zullen de acties wel niet worden. Bonden en bestuur zijn dicht bij een overeenkomst. DLO'ers kunnen rekenen op vier procent meer loon.

Ze moeten allebei nog wel wennen, Bert Speelman en Janine Jongepier, woordvoerder van de bonden. Vroeger, toen DLO nog bij het ministerie hoorde, werd de CAO afgesproken in Den Haag. De uitslag kwam vanzelf per post. Nu steggelen bonden en het bestuur van Wageningen UR al een paar maanden over een CAO voor het DLO-personeel. Vorige week heeft Speelman zijn laatste bod gedaan. "De bonden zijn nu aan zet, wij hebben het finale bod nu op tafel gelegd." "Het is niet slecht, maar wel minimaal", riposteert Abvakabo-onderhandelaar Jongepier namens de bonden. De bonden peilen na een overleg op 10 januari nu de mening van de achterban.

Na de eerste overlegronde in november waren de bonden een stuk harder in hun oordeel: "een schamel bod, ver onder de maat." Speelman had 2,5 procent geboden, de bonden wilden vier procent en een start met een dertiende maand. Over vier jaar zouden DLO'ers een volledige dertiende maand uitgekeerd moeten krijgen. Na een paar ronden loven en bieden zit het grootste geschilpunt tussen werkgever en bonden in de eindejaarsuitkering. Speelman wil die afhankelijk maken van het financi?le resultaat van DLO, de bonden willen dat niet.

Twee biertjes

Speelman heeft een eindejaarsuitkering van 0,8 procent geboden plus tweehonderd gulden netto. 0,3 procent wil hij afhankelijk maken van de winst van DLO. Als het financi?le resultaat onder de anderhalf procent zakt, wil hij van de bonus af kunnen. "De komende jaren hoeven de werknemers daar niet bang voor te zijn. Maar je weet nooit wat er gebeurt met de financiering door het ministerie van LNV of de Europese Unie. Daarom moeten we wat voorzichtig zijn. Stel dat we volledig miskleunen bij het zesde kaderprogramma van de Europese Unie, of het ministerie besluit een deel van de programma-financiering open te tenderen, dan willen wij de mogelijkheid hebben om de eindejaarsuitkering ter discussie te stellen."

Jongepier: "Wij vinden de incidentele component in het bod te hoog. Wij hebben het graag binnen, anders moeten we er volgend jaar weer afspraken over maken."

Als het resultaat van DLO boven de 1,5 procent komt, en daar gaan beide partijen van uit, gaan de DLO'ers er volgend jaar in loon en secundaire arbeidsvoorwaarden zo'n 4,9 procent op vooruit. Ongeveer net zoveel als de bonden eisten in het laatste overleg. Speelman: "Het verschil tussen ons is echt minimaal, op zijn hoogst twee biertjes in een duurdere kroeg."

Ziektekosten

Over een groot aantal punten zijn al wel afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de betaling van overuren. Bonden en werkgever willen allebei dat er minder overgewerkt moet worden. Vooral bij Plant Research International en ID-Lelystad wordt veel overgewerkt. De bonden willen dat bereiken door de tarieven voor overwerk te verhogen. Dat maakt het voor leidinggevenden duurder, dus zullen die wel voor een oplossing zorgen. Nee, zegt DLO, als we meer uitbetalen wordt het aantrekkelijker om over te werken, dat werkt dus averechts. Bovendien rekenen sommige medewerkers op het extra inkomen via overwerk, dat kun je niet in ??n keer afbouwen. Afgesproken is nu dat er een onderzoek komt naar het overwerken. Volgend jaar zullen afspraken worden gemaakt.

Het voorstel van het DLO-bestuur om een collectieve ziektekostenverzekering af te dwingen is van tafel. DLO wilde de vergoeding voor de ziektekostenverzekering verlagen en alleen uitbetalen als de werknemer zich aansloot bij de collectieve verzekering van DLO. Speelman: "Een collectief pakket zorgt dat wij de goedkoopste verzekering kunnen aanbieden." Hij heeft nu met de bonden afgesproken dat het voorstel alleen gaat gelden voor nieuwe werknemers. Zittend personeel kan zelf kiezen.

De bonden overleggen 24 januari opnieuw met Speelman. Speelman: "Ik kan me niet voorstellen dat de bonden dit als een slecht bod zullen kwalificeren." Jongepier: "lastig blijft de 3,1 procent in december, de bonden vinden dit aan de magere kant en we vinden de incidentele component te groot." | K.V.

Bod DLO:

3,1 % loonsverhoging per 1 december 2000

0,5 % loonsverhoging per 1 juni 2001

0,8 % plus 200 gulden netto eindejaarsuitkering, waarvan 0,3 % voorwaardelijk, afhankelijk van het financieel resultaat van DLO

0,5 % secundaire arbeidsvoorwaarden

Eis Bonden:

3,6 % loonsverhoging per 1 januari 2001

0,4 % per 1 juli 2001

0,5 % eindejaarsuitkering

0,5 % secundair pakket

DLO-onderhandelaar Speelman: "Het verschil tussen ons is echt minimaal, op zijn hoogst twee biertjes in een duurdere kroeg."

Prof. dr. ir. Bert Speelman: "De bonden zijn nu aan zet, wij hebben het finale bod nu op tafel gelegd." "Het is niet slecht, maar wel minimaal", reageert Abvakabo-onderhandelaar Janine Jongepier.