Nieuws - 1 januari 1970

Bestuur Onderwijsinstituut stapt op

Het bestuur van het Onderwijsinstituut (OWI) Maatschappijwetenschappen heeft haar ontslag ingediend bij de raad van bestuur. Volgens het bestuur was er sprake van een vertrouwensbreuk. Het OWI is onder directe verantwoordelijkheid van het College van Bestuur geplaatst.

Volgens rector magnificus prof. Bert Speelman was er geen vertrouwen meer tussen het college van bestuur en het OWI. ,,Ik heb toen voorgesteld: of jullie maken de verkering uit maakt, of wij maken de verloving uit'', aldus Speelman. De bestuursleden van het OWI hadden eerder besloten om toch niet op te stappen, maar op zoek te gaan naar een nieuw bestuur. Het instituut had eerder in een brief aan het college van bestuur om uitstel van de nieuwe BSc-opleidingen gevraagd. Het college van bestuur reageerde hier afwijzend op, reeds voordat zij het schrijven van het OWI hadden ontvangen.
Uiteindelijk heeft het OWI-bestuur in een brief aan de raad van bestuur gevraagd om onmiddellijke ontheffing van haar taken, omdat volgens hen het college van bestuur niet luisterde naar het advies van het instituut. Verder vindt het bestuur de besluitvorming niet transparant en is het boos omdat het college van bestuur de formele communicatielijnen niet gebruikt. Het oude bestuur vraagt om een snelle aanstelling van een nieuw bestuur.
Speelman is echter voorlopig niet van plan om een nieuw OWI-bestuur aan te stellen. Volgens Speelman wordt er nog gewoon doorgewerkt door de opleidingscoördinatoren en de mensen die bezig zijn met de nieuwe opleidingen. ,,Er is een groot committent'', aldus Speelman. ,,Van besturen kunnen we niet leven, van werken wel.'' Volgens de rector is er op dit moment een projectgroep onder leiding van prof Jos Metz en drs Paul Deneer bezig met het schrijven van een plan om te komen tot één onderwijsinstituut. Dit zal volgens Speelman leiden tot een optimale benutting van de matrixstructuur, meer flexibiliteit en meer keuzeruimte voor studenten. De huidige situatie blijft volgens Speelman van kracht tot dat het anders kan of totdat er een nieuwe structuur is.
Het secretariaat van het OWI Maatschappijwetenschappen wordt waargenomen door Dr Rien Komen. Dr Aad van Tilburg, die zijn taken als onderwijsdirecteur heeft neergelegd, blijft betrokken bij de lopende visitaties en de vorming van de nieuwe studies. Verder zal een coördinatieteam onder leiding van Metz de afstemming van de programma's gaan coördineren. ,,Elk jaar moet er geschaafd worden aan de bestaande programma's'', aldus Speelman. ,,Bovendien moet er gekeken worden naar de positie van de nieuwe opleidingen Economie en beleid ten opzichte van Bedrijfs- en consumentenwetenschappen, en Gezondheid en maatschappij ten opzichte van Voeding en gezondheid. Daar is coördinatie voor nodig, geen bestuur.'' Metz zal volgens Speelman in het coördinatieteam twee studenten opnemen van Mercurius en Ipso Facto, de studieverenigingen van Bedrijfs- en consumentenwetenschappen en Internationale ontwikkelingsstudies.
Studente Mieke Hoezen, voormalig bestuurslid van het OWI, vindt dit 'best een leuke oplossing'. ,,Ik had het echter graag van de rector zelf gehoord in plaats van een journalist. En dat is precies waarom we onze taken neerleggen. Er is geen formele communicatie. De reden dat er zoveel misverstanden ontstaan zijn, is dat er slechts wordt gesproken met personen in plaats van met organen. Wij hadden als studentleden graag betrokken willen zijn bij het vormen van een nieuw bestuur. Nu hebben we het gevoel dat we een zinkend schip verlaten.''
De rector heeft naar eigen zeggen gesproken met de voorzitters van de opleidingscommissies. Volgens de rector is er voldoende draagvlak voor de huidige aanpak. |
G.v.H.