Nieuws - 28 januari 2010

Bestrijdingsmiddelen verminderen biodiversiteit op akkerland

Het gebruik van insecticiden en fungiciden leidt tot een forse afname van het aantal wilde planten- en diersoorten in akkerbouwgebieden in Europa. Dat blijkt uit onderzoek van negen Europese universiteiten, waaronder Wageningen Universiteit.

Een verdubbeling van de agrarische productie leidt tot een halvering van het aantal wilde plantensoorten, stellen ze in het wetenschappelijke tijdschrift Basic and Applied Ecology. Kevers en broedvogels gaan er met een derde op achteruit. Ook de kansen voor biologische bestrijding nemen af door de intensivering van de landbouw. Herstel van biodiversiteit op akkerland is mogelijk, aldus de onderzoekers, maar dan moet het gebruik van bestrijdingsmiddelen tot een minimum worden beperkt.
Kevers
Frank Berendse, hoogleraar Natuurbeheer en plantenecologie, maakte deel uit van het internationale onderzoeksteam. Die onderzocht in negen gebieden in Europa steeds 150 percelen van dertig akkerbouwbedrijven. Ze beoordeelde 21 eigenschappen op die percelen, zoals de afwisseling van het landschap, de mate van bemesting en de toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen. Daaruit blijkt dat de intensieve akkerbouw overal een negatief effect heeft op de biodiversiteit van wilde planten, kevers en broedvogels. Op percelen van biologische akkerbouwers is het aantal planten- en keversoorten hoger dan op gangbare bedrijven.
 
Het artikel is hier te vinden.