Nieuws - 1 januari 1970

Bestrijding slaapziekte stapje dichterbij

Bestrijding slaapziekte stapje dichterbij

Bestrijding slaapziekte stapje dichterbij


Een Utrechtse promovendus bij onderzoeksinstituut ID-Lelystad heeft een
methode ontwikkeld om onderscheid te maken tussen het DNA van nauw verwante
ondersoorten van dezelfde parasiet. Zo opende dr Eddy Agbo de weg naar de
ontwikkeling van diagnoses, medicijnen of vaccins voor specifieke typen
slaapziekte.

Slaapziekte is doodsoorzaak nummer drie in Afrika. De ziekte wordt
veroorzaakt door het organisme Trypanosoma, dat via de tseetseevlieg wordt
overgebracht. Omdat de bestaande medicijnen ernstige bijwerkingen hebben,
zou het farmacologen goed uitkomen als ze medicijnen of vaccins konden
ontwerpen die niet alle Trypanosoma hoeven te doden, maar alleen een
ondersoort. Met de methode van Agbo kunnen deze ondersoorten worden
onderscheiden.
Agbo heeft bij zijn werk gebruikgemaakt van een door hemzelf ontwikkelde
methode, die Multiplex Endonuclease Genotyping Approach is gedoopt. ,,De
methode maakt gebruik van restrictie-enzymen, die stukjes DNA herkennen’’,
legt Agbo uit. ,,Onderzoekers hebben tot nu toe niet meer dan drie
restrictie-enzymen tegelijkertijd kunnen gebruiken. Bij deze methode is het
aantal restrictie-enzymen echter onbeperkt. Daardoor kunnen we preciezer
vaststellen met wat voor DNA we te maken hebben.’’
Hoe de methode precies werkt kan Agbo niet uitleggen omdat ID-Lelystad een
aanvraag voor een patent heeft ingediend. | W.K.

Eddy Chukwaro Agbo promoveerde op 27 maart bij prof. Eric Claassen, prof.
Jos van Putten en prof. Philippe Buscher aan de Universiteit Utrecht.