Nieuws - 1 januari 1970

'Besteedt onderzoek uit aan jonge starters'

'Besteedt onderzoek uit aan jonge starters'


Een deel van het onderzoek van universiteiten kan uitbesteedt worden bij
jonge, opstartende bedrijven. ,,Dit verbetert niet alleen de kwaliteit en
levensvatbaarheid van de ondernemingen, maar ook dat van het universitaire
onderzoek’’, stelde prof. Hans Dons in de oratie die hij donderdag 30
oktober uitsprak ter gelegenheid van benoeming tot bijzonder hoogleraar
Ondernemerschap in de life sciences.
Dons, directeur van het succesvolle Wageningse biotechbedrijf KeyGene,
hield zijn inaugurele rede in de ‘City of Life Sciences’, maar zijn
hoogleraaraanstelling - een initiatief van de Stichting BioPartner - geldt
tevens voor de Katholieke Universiteit Nijmegen. Dat Nederland, ondanks de
uitstekende kwaliteit van het wetenschappelijke onderzoek in de
levenswetenschappen, achterloopt bij de Verenigde Staten als het gaat om
het ontwikkelen van commerciële activiteiten op dit gebied, komt volgens
Dons niet door een kenniskloof maar een innovatiekloof. Dat ligt aan het
tweeslachtige beleid van de overheid, dat Dons karakteriseert als ‘remmen
en gas geven tegelijk’, maar ook vindt Dons dat de universiteiten hun taak
van kennisoverdracht niet serieus oppakken.
,,Universiteiten dienen het als hun maatschappelijke plicht te beschouwen,
of zouden zelfs verplicht moeten worden hun wetenschappelijke kennis te
beschermen en te commercialiseren’’, aldus Dons. Jonge, opstartende
bedrijven moeten niet alleen op gang geholpen worden met fondsen en
overbruggingskredieten, maar zouden in de beginfase ook diensten voor de
universiteiten kunnen uitvoeren. ,,De overheid kan daar een handje bij
helpen door het verruimen van de mogelijkheden om binnen onderzoek via de
eerste of tweede geldstroom een deel uit te besteden bij start-up
bedrijven. Daarmee kunnen die bedrijven inkomsten verwerven, zijn ze
bedrijfsmatig bezig en dat werkt meer motiverend dan alleen geld opmaken’’.
| G.v.M.

Fotobijschrift:
Prof. Hans Dons (rechts) naast zijn andere broodheer, de Nijmeegse rector
magnificus prof. Kees Blom | Foto G.A.