Nieuws - 13 juni 2002

Beste oplossing met evolutionaire rekenmethode

Beste oplossing met evolutionaire rekenmethode

Een rekenmethode die je vertelt hoe je het maximale uit zuiveringsinstallaties, klimaatsystemen in kassen en de economie kunt halen. Een Wageningse promovendus maakte hem door zich te laten inspireren door de evolutie.

"Voor de besturing van de economie of zuiveringsinstallaties maken we wiskundige modellen", zegt dr Gerard van Willigenburg van de leerstoelgroep Meet-, Regel- en Systeemtechniek. "Zo'n model vertelt je bijvoorbeeld wat er met het bruto nationaal product gebeurt als het inkomen, de besparingen of overheidsinvesteringen veranderen. Het model vertelt je nog niet hoe je een maximaal bruto nationaal product kunt bewerkstelligen. Dat is een apart wiskundig vraagstuk. Dat noemen we het optimalisatieprobleem."

Van Willigenburg is de co-promotor van de Mexicaanse Irineo Lopez Cruz. Cruz ontwikkelde in Wageningen een rekenmethode die het optimalisatieprobleem oplost. Daarbij liet hij zich inspireren door de wetten van de evolutie. "Op zich is dat niet nieuw", zegt Van Willigenburg. "Maar de bestaande evolutionaire methodes vragen zoveel rekentijd dat glastuinders die hun opbrengst willen optimaliseren er niets aan hebben. Irineo heeft een manier gevonden waarbij die rekentijd binnen de perken blijft."

Bij evolutionaire rekenmethoden start de computer met een verzameling willekeurige oplossingen. Die verzameling evolueert doordat de oplossingen muteren en de minder geslaagde worden gewist. Uiteindelijk blijft de allerbeste, optimale oplossing over.

Computers die optimalisatieproblemen te lijf gaan met Irineo's methode zijn nog steeds meer tijd kwijt dan met de gangbare manier. "Maar die methoden vinden niet gegarandeerd de allerbeste oplossing." | W.K.

Irineo Lopez Cruz promoveert op 14 juni bij prof. Gerrit van Straten, hoogleraar in de meet-, regel- en systeemtechniek.