Wetenschap - 27 augustus 2009

Beste landbouwregio's buiten Nederland


Boer kampt met hoge grondprijzen en milieukosten

Bij liberalisering van het landbouwbeleid verslechtert de concurrentiekracht van de Nederlandse landbouw ten opzichte van enkele regio's in omringende landen. Oorzaak zijn de hoge productiekosten in het stedelijke Nederland. Dat stelt ir. Tia Hermans van Alterra in het komende nummer van Land Use Policy. Ze beoordeelde de sterkte van de landbouw in 160 regio's van de Europese Unie aan de hand van criteria voor profit, people and planet. 
Qua concurrentiekracht (profit) en arbeidsproductiviteit (people) heeft Nederland goede papieren, maar op het criterium planet scoort ons land matig. Boeren hebben te maken met hogere grondprijzen en meer milieukosten dan collega's in dunbevolkte gebieden met hoogproductieve landbouwbedrijven in Denemarken en delen van Duitsland en Frankrijk. Hermans verwacht dat bedrijven in Noord-Nederland concurrerend blijven, maar boeren in andere delen van Nederland nauwelijks. /AS