Nieuws - 22 oktober 2009

Beste Aalt,

In een interview in VVA Magazine daag je Hogeschool Van Hall-Larenstein uit om jaarlijks honderd studenten extra te trekken in Velp met ons ecologisch en landschappelijk rijke landgoed Larenstein. Boven het interview stond de wat stekelige kop: 'Liever stevig onderwijs dan een mooi landgoed'.

22-illustratie-brief-landgo.jpg
Dit landgoed moet namelijk zijn geld opbrengen, bijvoorbeeld met vastgoedontwikkelingen. Tegen al te ruime vastgoedontwikkelingen, bijvoorbeeld woningbouw, hebben we je dit voorjaar een petitie aangeboden. Je was zelfs enthousiast, toen bleek dat bijna alle studenten en medewerkers de petitie getekend had voor blijvend goed onderwijs. Je gaf ons het etiket " Nature Valley". Een waar compliment, goed bruikbaar in de communicatie!
In Velp is het landgoed de basis voor stevig onderwijs voor HBO en MBO. Wij gebruiken het landgoed als praktijklokaal. Uit een flora is niet te leren hoe planten zich ontwikkelen in hun eigen ecosysteem, hoe sortiment voor tuinen zich gedraagt, hoe grondwater zich beweegt van de Veluwe naar het IJsseldal. Met de heemtuin erbij kunnen we 35 ecotopen laten zien en bestuderen. De helft van de Nederlandse flora komt hier voor. Ook een goudmijn voor WU-studenten, laat ze maar komen kijken.
Het verplaatsen van de opleiding zal zeker een negatief effect hebben op onze aantrekkingskracht, als de omgeving van de school zou bestaan uit een grasveld. Onze studenten zijn namelijk bij hun schoolkeuze ook op open dagen van andere HBO's geweest, maar 'daar zouden ze in een flat moeten gaan studeren'. En dat willen ze niet. Dus komen ze naar Velp. Feitelijk levert de kwaliteit van het landgoed al extra studenten op, misschien wel honderd!/Ad Olsthoorn, docent VHL Velp