Nieuws - 5 oktober 2006

Besparen met ecologische zuivering

Het afvalwater dat vrijkomt bij de productie van tapioca in Vietnam is goed te zuiveren met een zuurstofarm reactorvat waarin bacteriën de afbraak verzorgen. Volgens de Vietnamese promovenda Huynh Ngoc Phuong Mai is deze ecologische zuivering goedkoper en daalt de uitstoot van broeikasgas aanzienlijk.
Tapioca, een zetmeelrijk product van bewerkte en gedroogde cassavewortels, wordt in de tropen veel gebruikt als bindmiddel in voedsel en in Nederland vooral in veevoer. De meeste tapioca wordt geproduceerd in Aziatische landen. Het productieproces levert relatief veel afvalwater op. Dit wordt nu vaak geloosd in rivieren en meren.
Mai ontwierp een zuiveringsysteem gebaseerd op in Wageningen ontwikkelde anaërobe UASB-reactoren. ‘Een belangrijk voordeel van deze technologie is ruimtebesparing, maar vooral ook minder energieverbruik door de productie van biogas.’
Ondanks het lastige karakter van het afvalwater – het bevat onder meer een hoog gehalte aan zeer giftig cyanide – werden onder laboratoriumomstandigheden bevredigende resultaten behaald. Ook de proeffabriekversie van deze technologie, die op een schaal van 1 op 200 begin dit jaar in werking is gezet in de provincie Binh Phuoc, liet na een aanloopfase goede resultaten zien.
De technologie bespaart een gemiddeld tapiocabedrijf, met een capaciteit van 100 tot 120 ton zetmeel per dag, dagelijks ongeveer duizend dollar aan energiekosten, zo berekende Mai. Een mogelijke inkomstenbron is bovendien de aanzienlijke verlaging aan kooldioxide-emissie, die onder het Kyoto-protocol verhandeld kan worden in de vorm van emissierechten.
In het nieuw ontwikkelde systeem kan het behandelde afvalwater gebruikt worden voor irrigatie of voor viskweek. Volgens Mai is ‘zo een bijna volmaakt systeem voor de behandeling van afvalwater voor de tapioca-industrie ontwikkeld’, dat ook toepasbaar is in andere landen. / Gert van Maanen

Huynh Ngoc Phuong Mai promoveerde dinsdag 3 oktober bij prof. Gatze Lettinga, emeritus hoogleraar Anaerobe zuiveringstechnologie en hergebruik.