Nieuws - 1 januari 1970

‘Besluit om vos af te schieten voorbarig’

Vossen roven gruttonesten leeg, en daarom mogen jagers en boeren vanaf 1 april weer vossen afschieten, vindt minister Cees Veerman van LNV. Een voorbarig besluit, vindt weidevogelexpert drs. Hans Schekkerman van Alterra.

Schekkerman werkt aan de afronding van een onderzoek naar de predatie op weidevogels, in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland en Landschapsbeheer Nederland. Gruttonesten werden hierbij onder meer met camera's bewaakt. Op 11 maart presenteren de onderzoekers de resultaten.
'Wat uit het onderzoek gaat komen, ondersteunt het besluit om vossen te bejagen niet', vertelt Schekkerman, al wil hij niet in detail vooruitlopen op de onderzoeksresultaten. 'Er is een grote variatie in de gebieden, de jaren en de soorten die bij de predatie van gruttonesten betrokken zijn. Het lijkt mij niet logisch om één soort te bestrijden. Er zijn ook gebieden waar wel vossen zitten, maar waar geen problemen zijn.'
'Je kunt je afvragen of de jacht op vossen effectief is voor de weidevogels', aldus Schekkerman. 'In het verleden, toen de vossenjacht was toegestaan, werd vooral in het najaar en de vroege winter op vossen gejaagd. Dan duurt het nog maanden voordat het broedseizoen van de weidevogels begint.'
Een meer gerichte aanpak lijkt Schekkerman beter. 'Kijk per gebied wat er aan de hand is.' Schekkerman is benieuwd wat er nu met de resultaten van het onderzoek gaat gebeuren. 'Ons onderzoek was bedoeld om feiten aan te dragen voor een goede discussie over wat er moet gebeuren.' Het besluit van Veerman doorkruist dat.
De vos is niet de enige nestrover van de grutto. Ook bunzingen en hermelijnen roven eieren, vogels als reigers, buizerds en meeuwen eten de kuikens. Pikant detail is dat de camera's op de gruttonesten ook een loslopende hond betrapten. / MW