Nieuws - 1 januari 1970

Bescherming komt te laat voor knoflookpad

Het beschermingsplan voor de knoflookpad, waarmee het ministerie van LNV de bedreigde diersoort hoopt te redden, komt waarschijnlijk te laat, zeggen onderzoekers van Alterra. In Nederland zijn nog maar 38 leefgebieden met kleine populaties knoflookpadden.

Alterra onderzocht voor het Soortbeschermingsplan Knoflookpad in het Vechtdal drie poelen waar deze dieren leven. Het blijkt in het Vechtdal slechter te gaan met de knoflookpad dan de onderzoekers verwachtten. Ze pleiten daarom voor snelle maatregelen.
Het Soortbeschermingsplan is een verzameling beheersmaatregelen om de bedreigde knoflookpad te behouden, maar daar is meer onderzoek voor nodig. Dat onderzoek is echter zeer tijdrovend, en dus duur. De onderzoekers deden er gemiddeld 34 uur over om één knoflookpad te spotten. / MW