Wetenschap - 7 december 2006

Bescheiden leiders

Politici en managers die innovatie willen stimuleren moeten zich ‘nederig’ opstellen. Dat zegt hoogleraar bestuurskunde prof. Katrien Termeer donderdag 7 december in haar inaugurele rede.
Volgens Termeer moeten ‘publieke leiders’ zich terughoudend opstellen en ‘gepassioneerd nederig zijn.’
Vernieuwers moeten de kans krijgen te experimenteren en ervaring op te doen. Veel managers en politici missen het geduld om daarop te wachten en willen zich vooral een krachtige leider tonen. De nederige leider probeert niet alleen zijn eigen plannen uit te voeren, maar heeft vooral oog voor spontane kansrijke ontwikkelingen en speelt daarop in. De nederige bazen die Termeer graag ziet, zullen volgens haar niet snel bekend raken om hun heldendaden, maar zijn op de lange termijn wel het best in staat om vernieuwingen te stimuleren.
Termeer: ‘Dit beeld van leiderschap contrasteert daarmee met de hoge mate van ongeduld om snel te kunnen scoren waarmee veel publieke leiders zijn omgeven. Deze meer ongeduldige leiders zullen veel eerder geneigd zijn om stagnaties waar te nemen en daarin aanleiding zien voor centrale sturing. Door hun neiging om snel te opteren voor centraal ingrijpen lopen ze een groot risico dat ze daarmee de creatiefste innovatoren, de beste innovaties en de meeste adaptieve processen weg organiseren en uitdoven.’