Nieuws - 24 mei 2007

Berghut

Greenpeace laat Duitse en Turkse vrijwilligers een Ark van Noach bouwen op de berg Ararat, waar volgens de bijbel de ark ooit aanspoelde. De boot moet eind mei klaar zijn voor de top van de G8 en is een waarschuwing voor een nieuwe zondvloed door de klimaatverandering. De houten ark is bescheiden van omvang -vier bij tien meter - en zal uiteindelijk dienst doen als… berghut. Blijkbaar valt het met de zeespiegelstijging dus nog wel mee.