Nieuws - 19 april 2011

Berendse praat met Bleker

Hoogleraar Frank Berendse (Natuurbeheer en plantenecologie) mag het staatssecretaris voor landbouw Henk Bleker persoonlijk uitleggen waarom hij tegen diens natuurbeleid is.

Frank-Berendse.jpg
De uitnodiging staat in een open brief van Bleker aan de Tweede Kamer over het natuurbeleid. Bleker reageert hiermee op de petitie die 79 hoogleraren vorige week aanboden. Berendse is een van de initiatiefnemers. In de petitie vechten de hoogleraren de forse bezuinigingen op het natuurbeheer aan.

Kloof

'Bleker is niet puur afwijzend', reageert Berendse. Maar hij signaleert een grote kloof in denken over natuurbeheer. 'De staatssecretaris vindt dat de financiering van het natuurbeleid niet primair een taak van de overheid is. Hij vindt dat de zorg voor het beheer en de financiƫle verantwoordelijkheid in handen van particulieren moet komen. Ik ben het daar fundamenteel mee oneens.'
Agrarisch natuurbeheer
Bleker verwacht volgens Berendse teveel van natuurbeheer door boeren. 'Herstel van natuur door agrarisch natuurbeheer is tot nu toe niet gerealiseerd. Ondanks de investering van tientallen miljoenen euro's. Dat komt omdat maatregelen die nodig zijn voor de natuur heel moeilijk zijn in te passen in de agrarische bedrijfsvoering.' Ook extra inzet van geld uit het Europees landbouwbeleid voor agrarisch natuurbeheer, zal volgens Berendse de natuur niet redden. 'Er zullen geen honderden miljoenen uit Brussel komen.'
Doodlopende weg
'Ik denk dat ook in de toekomst het voor de gemiddelde boer de vraag is of maatregelen voor natuurbeheer zo inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering dat het voldoende inkomen oplevert', vervolgt Berendse. 'Ik ben daar pessimistisch over. Ik denk dat dat een doodlopende weg is. Dat zal ik Bleker ook vertellen.'