Nieuws - 1 april 2016

Berendse officier bij afscheid

tekst:
Roelof Kleis

Frank Berendse is bij zijn afscheid als hoogleraar Natuurbeheer en plantenecologie koninklijk onderscheiden. Hij is Officier in de orde van
Oranje Nassau geworden.

foto: Guy Ackermans

Dat gebeurde gistermiddag bij een bijeenkomst in de aula van Wageningen UR. Berendse kreeg de onderscheiding opgespeld door de Wageningse burgemeester Geert van Rumund. Berendse krijgt de onderscheiding voor zijn ‘tomeloze en gepassioneerde inzet voor het natuurbehoud in brede zin’. De afgelopen 23 jaar was hij hoogleraar natuurbeheer.

In zijn afscheidsrede laat Berendse nog eens zien wat er mis is op het Nederlandse platteland. Bemesting, een te lage grondwaterstand en het gebruik van pesticiden als neonicotinoiden hebben hun tol geëist bij planten, insecten en dieren. De natuur en de landbouw zitten elkaar volgens Berendse te dicht op de huid. Hij stelt daarom een rigoureuze tweedeling voor: gebieden waar de landbouw prioriteit krijgt en gebieden waar de landbouw
onderdeel is van de natuur.

Berendse stelt zich die laatste gebieden voor als regionale natuurnetwerken: clusters van natuurgebieden en de aangrenzende of tussenliggende agrarische gebieden. In die gebieden moet de landbouw rekening houden met de natuur door minder te bemesten en een beperkt gebruik van pesticiden. De financiering en het beheer van deze regionale natuurnetwerken
komt in handen van regionale beheerfondsen waar ook burgers en bedrijfsleven deel van uitmaken.