Nieuws - 18 januari 2017

Berendse nieuwe directeur Waardecreatie

tekst:
Albert Sikkema

Sebastiaan Berendse wordt de nieuwe directeur Waardecreatie van de WUR. Hij start op 1 maart een nieuwe afdeling Waardecreatie. Berendse is afkomstig van organisatieadviesbureau KplusV.

<foto: Sebastiaan Berendse>

Bij zijn huidige werkgever is Berendse teammanager Ecosysteem & Innovatiecluster ontwikkeling. Om verwarring te voorkomen: dat zijn geen natuurlijke ecosystemen, maar regionale ecosystemen van bedrijven en kennisinstellingen op bijvoorbeeld innovatieparken. Berendse adviseert provincies en gemeenten welke faciliteiten en ondersteuning bedrijven nodig hebben om nieuwe producten te ontwikkelen, naar de markt te brengen en zo te groeien. ‘Net als in natuurlijke ecosystemen heb je dan soorten bedrijven, faciliteiten en financiering nodig die elkaar aanvullen.’

MKB-bedrijven
Zo leidde Berendse tussen 2013 en 2015 een innovatieprogramma voor stichting Kiemt, het netwerk van cleantech en biobased bedrijven in Overijssel en Gelderland. Met zijn team ondersteunde hij 45 startups en MKB-bedrijven met hun strategie, businessplanning en financiering om te komen tot innovaties en bedrijfsgroei. Ook ondersteunde zijn team vijftig bedrijven met consortiumvorming om met partners nieuwe producten te gaan ontwikkelen. Dat leidde tot 17 miljoen euro aan investeringen, ruim 300 arbeidsplaatsen en financiering voor nieuwe bedrijvigheid in Oost-Nederland.

Drempels
‘We hebben vooral vragen van bedrijven beantwoord’, zegt Berendse. ‘Ze liepen bijvoorbeeld tegen drempels aan bij hun technologieontwikkeling en marktentree. We keken dan hoe we die drempels konden wegnemen, maar ook hoe bedrijven financiering en partners konden vinden om verder te komen.’ Naast zijn werk voor Kiemt ondersteunde hij onder andere de clusterontwikkeling van bedrijven in de biobased chemie in Drenthe.

Campus
Nu wil hij waarde creëren bij de WUR. Wat is waardecreatie bij een kennisinstelling? ‘Een mooi voorbeeld stond in de laatste Resource. Het octrooi op de Crispr-technologie laat zien hoe je fundamentele kennis patenteert en met partners tot waarde brengt.’ Hoe hij waarde wil gaan creëren op de Wageningse campus en welke partners hij daarvoor bij elkaar wil brengen, wil Berendse eerst bespreken met zijn nieuwe afdeling. Die afdeling gaat de komende maanden ontstaan, als de huidige afdeling  Education, Research & Innovation (ER&I) in Atlas in drieën wordt geknipt.

Berendse wordt binnenkort 41 jaar, is getrouwd, heeft twee kinderen en woont in Arnhem.