Nieuws - 28 juni 2001

Beperking uitstoot ammoniak uit emissiearme stal valt tegen

Beperking uitstoot ammoniak uit emissiearme stal valt tegen

De uitstoot van ammoniak uit een emissiearme melkveestal ligt hooguit twintig procent lager dan de emissie uit een traditionele stal. Jarenlang is gerekend met een vermindering van vijftig procent. Dit blijkt uit een rapport van Imag, Praktijkonderzoek Veehouderij en Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM).

Voor elk staltype bestaat een vastgestelde uitstoot aan ammoniak. Zo wordt voor een traditionele stal met roostervloer al tientallen jaren 7,9 kg ammoniak per dier aangehouden. Om de emissie te beperken, kunnen melkveehouders een emissie-arme stal bouwen, zoals de sleufvloer met mestschuif. Voor deze stal en voor de traditionele roostervloer hebben de onderzoeksinstellingen metingen en berekeningen uitgevoerd. Nu blijkt de uitstoot van ammoniak uit een traditionele ligboxenstal met gemiddeld 6,2 kg ammoniak per dier een stuk lager te liggen dan altijd is aangenomen. Het verschil met de sleufvloer is in de praktijk dus veel kleiner dan werd gedacht.

Voor de ammoniakuitstoot van koeien in de wei zijn nog geen betrouwbare cijfers. Onderzoeker dr. ir. Gert-Jan Monteny van het Imag: "Daar gaan we waarschijnlijk dit najaar berekeningen aan uitvoeren, al doen we daar het liefst metingen aan. Maar dat is erg kostbaar." | L.N.