Nieuws - 1 mei 2016

Ben je hier gelukkig?

tekst:
Roelof Kleis

Alterra gaat onderzoeken hoe de omgeving bijdraagt aan het gevoel gelukkig te zijn. Het belangrijkste middel is een app: happyhier.

Happyhier is een poging om verband te ontdekken tussen het geluksgevoel van mensen en de omgeving waar ze op dat moment zijn. Uit eerder onderzoek van Alterra ruim tien jaar geleden is wel ongeveer bekend hoe wij ons landschap waarderen. Maar de schaal van die kaart is nog tamelijk grof. Om meer inzicht te krijgen in hoe ons welzijn samenhangt met de omgeving zijn meer gegevens nodig

Happyhier roept deelnemers tot vier keer per dag op een serie vragen te beantwoorden. Het geluid van een fietsbel wijst je erop dat het zover is. De app bepaalt het moment aan de hand van waar je op dat moment bent. Die locatie is bekend door je mobiele telefoon. De fietsbel zal volgens onderzoeker Sjerp de Vries (Alterra) vooral rinkelen op plekken waar natuur of landschap is. De app vraagt dan naar hoe je je voelt, wat je aan het doen bent en met wie.

Deelnemers moeten een maand meedoen aan het experiment. Als tegenprestatie krijgen ze via een graphic inzicht in het eigen geluksgevoel in die maand. De proef is opgezet naar voorbeeld van de in Engeland uitgezette app mappiness van de London school of Economics. ‘In Engeland is het een groot succes’, hield onderzoeker Wim Nieuwenhuizen afgelopen week zijn Alterra-collega’s voor tijdens een lunchmeeting over happyhier. Mappiness telt ruim 65.000 deelnemers. De Vries en Nieuwenhuizen mikken op minimaal 2000 deelnemers.

De vraag is overigens wel welke informatie uit alle beschikbaar komende data getrokken kan worden. Ook in een mooie omgeving kun je ongelukkig zijn. En omgekeerd: gelukkig zijn kan ook in een lelijke omgeving. De onderzoekers gaan ervan uit dat bij een voldoende groot aantal deelnemers het gezochte verband tussen omgeving en geluk toch tevoorschijn komt. De voorlopige conclusie van het Engelse onderzoek: mensen zijn in de natuur gelukkiger dan in de stad.

Happyhier is er zowel voor Android als iOS en kan in de gebruikelijke app-winkels worden gedownload. De nieuwe app werd vanmorgen bij Vroege Vogels gelanceerd. De verzamelde gegevens worden verwerkt door het Tilburgse databedrijf CentERdata. Happyhier is een onderzoek van Alterra in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving.