Nieuws - 4 juli 2019

Beloning onderzoekers schuurt met WUR-missie

tekst:
Roelof Kleis

Weerbarstige problemen vergen een brede multidisciplinaire aanpak. Maar de beloningssystemen bij WUR staan zo’n aanpak in de weg.

© WUR

Dat is de conclusie van een onderzoek van de leerstoelgroep Kennis, Technologie en Innovatie. Het rapport is onderdeel van een Europese studie naar Responsible Research and Innovation (RRI), een manier van onderzoek doen die is ontwikkeld om lastige en ingewikkelde problemen op te lossen.

Eenzijdige focus
WUR wil graag dat haar onderzoek globale impact heeft, zegt Auke Pols, een van de auteurs van de studie. 'Dat vereist zo’n multidisciplinaire en inclusieve manier van onderzoek doen. Maar dat schuurt met de huidige manier van belonen, die een eenzijdige focus heeft op publicaties en het binnenhalen van projectgeld.’ De onderzoekers pleiten daarom voor extra meetlatten binnen het loopbaantraject tenure track, die naast citatiescores en wetenschappelijke impact ook de maatschappelijke waarde van onderzoek wegen.

Verplichte cursus
De studie, gebaseerd op gesprekken met een groot aantal WUR- medewerkers, doet diverse aanbevelingen om het onderzoekproces te verbeteren. Een daarvan is een verplichte cursus ‘responsible research’ voor promovendi. Ook zou WUR richtlijnen moeten ontwikkelen met welke partners en landen wel en welke niet in zee wordt gegaan. Het rapport staat komende dinsdag (9 juli) centraal tijdens een lunchbijeenkomst in Impulse.

Pols en hoogleraar Philip Macnaghten  (Technologie en Internationale Ontwikkeling) geven toelichting op het onderzoek. Dean of Research Wouter Hendriks gaat in op de bevindingen. SSG-directeur Jack van der Vorst leidt het geheel. De bijeenkomst in Impulse is van 12.30-13.30 uur.