Nieuws - 20 december 2001

Belhamel-essaywedstrijd Wageningen Urgent

Belhamel-essaywedstrijd Wageningen Urgent

Tweeduizend gulden aan prijzen te verdienen

Cereales, de uitgever van Wb, weekblad voor Wageningen UR, schrijft een Belhamel-essaywedstrijd uit onder zijn lezers onder het motto: Wageningen Urgent. Wie in fraai Nederlands op de meest overtuigende wijze weet te beschrijven waarin de urgentie ligt besloten van Wageningen UR, die is de beste Belhamel en wint de eerste prijs van ? 1000. De tweede prijs bedraagt ? 700, de derde ? 300. De drie beste essays worden gepubliceerd in het Wb, de prijzen worden in harde euro's uitbetaald. Een en ander gebeurt ter gelegenheid van de Dies Natalis van Wageningen Universiteit, die in 2002 gevierd wordt op maandag 11 maart.

Overweging

In krap vier jaar tijd zijn de Landbouwuniversiteit, de instituten van DLO, het praktijkonderzoek, IAC, ILRI, ISRIC (vergeten we niemand?) in ??n reusachtige constructie gevat: Wageningen UR. Daarbinnen zijn vijf forse kenniseenheden getimmerd. De raden van toezicht, bestuur en directie staan klaar. Architect Veerman heeft zijn werk gedaan, hij kan gaan. En nu? Waar was dit ook alweer allemaal om begonnen?

Wat is de urgentie van Wageningen UR?

Kom op, lezer, schrijf 't op! Duizend gulden voor de beste Belhamel!

Belhamel-essay

Het prijzenbedrag voor deze Belhamel-essaywedstrijd komt uit de erfenis van de fractie Progressief Personeel, die zichzelf aan het begin van dit millennium heeft opgeheven, tegelijk met de opheffing van de universiteitsraad. Zelf beschouwde het Progressief Personeel zich graag als geestelijk erfgenaam van het kritische opinieblad Belhamel, dat tot eind jaren zeventig in Wageningen verscheen. Door nu haar kas leeg te schudden voor een essaywedstrijd hoopt de voormalige fractie de Belhamels onder de lezers te stimuleren tot progressief meedenken over de toekomst van Wageningen UR.

Als dit PP-initiatief aanslaat, is uitgeverij Cereales, uitgever van Wb, van plan de Belhamel-essaywedstrijd jaarlijks uit te schrijven

Voorwaarden

Wie mee wil dingen naar een van de drie prijzen moet behoren tot de lezerskring van het Wb. Zijn / haar essay mag niet meer dan 1500 woorden tellen. Het essay moet binnen zijn bij de jury op uiterlijk 31 januari 2002.

Jury

De jury bestaat uit de heren:

Piet Aben, oud-hoofd communicatie van Wageningen Universiteit

Charles Crombach, directeur Kennisstad Wageningen

Johan van Ophem, voorzitter stichting Uitgeverij Cereales

Korn? Versluis, hoofdredacteur Wb.

Juryadres

Jury Belhamel-essaywedstrijd

postbus 357

6700 AJ Wageningen