Nieuws - 1 januari 1970

Belgische korenwolf versterkt Nederlandse populatie

Inteelt is bij de Nederlandse korenwolven niet aan te tonen, blijkt uit onderzoek van Alterra en de Martin-Luther-Universität Halle, maar de genetische variatie is zo klein dat individuen niet van elkaar zijn te onderscheiden. Om een genetisch sterkere populatie korenwolven te krijgen kun je het beste fokken met korenwolven uit België en Nord Rhein Westphalen, zegt drs Hugh Jansman. Het eerste Belgische hamstermannetje is al gevangen.

Alterra en de Martin-Luther-Universität Halle onderzochten samen de genetische geschiedenis van de hamster Cricetus cricetus, beter bekend als de korenwolf. De in Zuid-Limburg levende korenwolf blijkt geen speciale ondersoort te zijn, zoals wel het geval is bij de in Nederland voorkomende Noorse woelmuis. Maar de Nederlandse en Belgische populaties zijn genetisch zodanig verschillend dat je wel kunt spreken van een aparte subpopulatie. In de loop van de tijd zijn beide populaties, die al weinig genetische variatie bezaten, genetisch zo sterk verarmd dat de korenwolven bijna klonen van elkaar zijn.
De geringe genetische variatie levert nu nog geen problemen op voor het fokprogramma van de korenwolven, volgens Jansman omdat het een gevolg is van een langdurige achteruitgang. Een plotselinge achteruitgang zou wel problematisch zijn geweest. De genetische armoede van de Nederlandse populatie kan op termijn wel problemen opleveren. ,,Vroeg of laat zul je een drempel overgaan,'' aldus Jansman, ,,waarbij de rek er zodanig uit is dat de dieren niet meer willen fokken, of dat ze niet meer fertiel zijn.''
De onderzoekers pleiten voor een internationaal georganiseerd fokprogramma om de genetische variatie van de korenwolven te verbeteren. Voor de Nederlandse populatie is inkruising met Belgische en Duitse korenwolven de beste manier. Het ministerie van LNV is volgens Jansman in overleg met België en Nord Rhein Westphalen om ook daar reservaten aan te leggen voor korenwolven. In België zijn iets meer dan twintig burchten.
In België is het eerste korenwolfmannetje gevangen waarmee het Nederlandse fokprogramma wordt versterkt. ,,Het is gevangen in winterslaap en overgebracht naar Blijdorp'', vertelt Jansman. ,,We hopen nu dat het de winterslaap doorkomt, en gaat paren.'' Voor de versterking van de Nederlandse populatie zijn niet veel mannetjes nodig. ,,Vier mannetjes kunnen wel honderdtwintig vrouwtjes bevruchten.'' | M.W.