Nieuws - 28 augustus 2018

‘Beleidsondernemers kunnen de voedselzekerheid vergroten’

tekst:
Albert Sikkema

Marijn Faling, promovendus bij Bestuurskunde, onderzoekt de bijdrage van beleidsondernemers aan klimaat-slimme landbouw. Cruciaal is dat zij het vraagstuk op verschillende manieren kunnen framen, zodat verschillende partijen samen optrekken. Vandaag deel 4 van de serie over de aanstaande SDG-conferentie.

©Marijn Faling

Hoe ben je betrokken bij het realiseren van de SDG-doelen, in het bijzonder Zero Hunger?

‘Mijn  promotieonderzoek richt zich op beleidsondernemers, dat zijn mensen of organisaties die innovatief beleid verkopen aan overheden. Daarbij kijk ik naar klimaat-slimme landbouw, dus beleid dat is gericht op het vergroten van voedselzekerheid en inspeelt op klimaatverandering. Ik heb in Kenia onderzocht hoe beleid voor klimaat-slimme landbouw tot stand is gekomen. Wie promoot het concept en wie organiseert de benodigde samenwerking om integraal beleid te ontwikkelen?’

Welke concrete acties zijn volgens jou cruciaal om de SDG-doelen te bereiken?

‘Honger kan niet los worden gezien van andere SDG-doelen als klimaat, milieu en ontwikkeling. Zodoende moeten beleidsondernemers opereren in een krachtenveld van verschillende partijen en belangen. Zo heeft het landbouwministerie een andere kijk op klimaat-slimme landbouw dan het milieuministerie en hebben NGO’s andere belangen dan bedrijven. Hoe krijg je ze dan op één lijn? Cruciaal is dan dat beleidsondernemers het vraagstuk op verschillende manieren kunnen framen. Ze moeten verschillende boodschappen naast elkaar hebben om hetzelfde idee te verkopen aan verschillende partijen. Daarnaast is het belangrijk dat ze onpartijdig leiderschap tonen en een platform creëren voor overleg waarbij machtsverschillen geminimaliseerd worden.’

Hoe helpt dit tegen honger?

‘In de strijd tegen honger kijken we vaak eerst naar technieken, zoals kunstmest en betere zaden, maar je hebt ook een goede institutionele omgeving nodig waarin boeren duurzame landbouw kunnen bedrijven. In landen als Kenia hebben overheden vaak niet de middelen om daarvoor beleid te ontwikkelen. Beleidsondernemers, die snel kunnen schakelen tussen globale doelen en lokale kwesties en crises in de voedselvoorziening gebruiken om te innoveren, spelen dan een rol in de beperking van honger.’

WUR houdt op 30 en 31 augustus de internationale SDG-conferentie in Wageningen om na te gaan hoe we de sustainable development goals van de Verenigde Naties kunnen realiseren. Gearriveerde en jonge sprekers uit binnen- en buitenland houden toespraken en volgen workshops. Wat streven die honderden deelnemers concreet na?

Lees meer: