Nieuws - 24 augustus 2016

Beleidsafdeling ER&I op de schop

tekst:
Albert Sikkema

Education Research & Innovation (ER&I) gaat op de schop. De beleidsafdeling, gevestigd in Atlas, adviseert de raad van bestuur over onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie. Maar dat doen andere adviesorganen ook. De raad van bestuur wil daarom verschillende afdelingen voor onderwijs en onderzoek bij elkaar zetten, ER&I opknippen en een nieuwe afdeling Waardecreatie formeren.

Alle onderwijsactiviteiten van ER&I, waaronder de roostering en de ontwikkeling van afstandsonderwijs, wordt ondergebracht bij het onderwijsinstituut OWI. Een ander deel van ER&I zal samengaan met Wageningen International om de groep Beleidsvoorbereiding en Corporate Accounts te vormen. Daarnaast blijft Wageningen Graduate School verantwoordelijk voor de onderzoekscholen van de universiteit. Bovendien komt er een nieuwe afdeling Waardecreatie, waarvoor momenteel een nieuwe directeur wordt gezocht.

Interim
Voor de invulling van het nieuwe onderwijsbureau wordt een interim aangetrokken. De huidige OWI-directeur Tiny van Boekel, die volgend jaar met pensioen gaat, zal worden opgevolgd door een hoogleraar-directeur die verantwoordelijk wordt voor het onderwijs, zowel beleidsmatig als operationeel.

De raad van bestuur heeft tot de herstructurering besloten om het onderwijs- en innovatiebeleid te stroomlijnen. Op onderwijsgebied wordt het bestuur nu geadviseerd door zowel OWI-directeur Tiny van Boekel als ER&I-directeur Frank Bakema. Het bestuur brengt nu beleid en uitvoering in één hand en wil daarmee slagvaardiger inspelen op veranderingen in het onderwijs.

Waardecreatie
Waardecreatie is door de raad van bestuur bestempeld als derde kernactiviteit in het strategisch plan. Ze wil meer regie en afstemming tussen ondernemers, onderzoekers, leveranciers van onderzoeksfaciliteiten, investeerders en ondersteunende diensten om tot meer business en kennisbedrijven te komen.

De medezeggenschap moet nog adviseren over de herstructurering.