Nieuws - 1 januari 1970

Belangstelling voor Wageningen universiteit trekt aan

Belangstelling voor Wageningen universiteit trekt aan

Belangstelling voor Wageningen universiteit trekt aan

De belangstelling van nieuwe studenten voor de universiteit trekt licht aan, maar blijft achter bij vorig jaar. Eind juni hadden zich 593 studenten aangemeld voor een studie in Wageningen. Vorig jaar waren dat er 2,5 procent meer. Eerder in het jaar was de daling nog acht procent. Ook vorige jaren trok de belangstelling aan het eind van het studiejaar aan. De vwo'ers melden zich steeds later aan voor een studie aan een universiteit

Het totaal aantal eerstejaars dat zich heeft gemeld voor een studie bij de Nederlandse universiteiten is gelijk gebleven. De zuidelijke universiteiten winnen terrein op de universiteiten in de Randstad. Eindhoven trekt dertien procent meer studenten, Maastricht vier procent, Tilburg vijf procent en Nijmegen zeven procent. Delft en Leiden, ieder zes procent minder studenten, moeten juist inleveren

In Wageningen valt de populariteit van de groene richtingen Landinrichtingswetenschappen en Bos- en natuurbeheer op. Rurale ontwikkelingsstudies en Levensmiddelentechnologie zijn met Agrosysteemkunde de grote dalers. De laatste richting heeft slechts twee aanmeldingen. De richting wil persoonlijke afspraken maken met deze twee studenten over het te volgen leertra-ject

De aanmeldingen voor Zoötechniek geven waarschijnlijk geen goed beeld van de werkelijke instroom in september. Veel studenten die worden uitgeloot voor diergeneeskunde in Utrecht, hebben als tweede keuze Zoötechniek ingevuld. Vorig jaar bleek deze richting de meeste studenten te trekken, terwijl het bij de vooraanmeldingen een goede middenmoter was. K.V