Nieuws - 1 januari 1970

Belangstelling voor LUW licht gedaald

Belangstelling voor LUW licht gedaald

Belangstelling voor LUW licht gedaald

Het aantal studenten dat zich tot dusverre heeft aangemeld voor een studie aan de Landbouwuniversiteit ligt zes procent lager dan vorig jaar. Tot nu toe hebben ruim vijfhonderd scholieren zich aangemeld voor een studie. De groene richtingen Bos- en natuurbeheer en Landinrichtingswetenschappen onttrekken zich aan de dalende trend; ze trekken ruim dertig procent meer studenten dan vorig jaar. Landelijk daalde het aantal vooraanmeldingen aan de universiteiten met vier procent. Vooral de universiteiten in de Randstad leveren in. Delft en Leiden hebben tien procent minder vooraanmeldingen, Rotterdam en de twee Amsterdamse universiteiten trekken acht procent minder belangstellenden. De zuidelijke universiteiten winnen juist terrein. Maastricht, dat al jaren groeit, trekt ook dit jaar vier procent meer studenten, Eindhoven heeft zelfs dertien procent meer vooraanmeldingen. K.V

Aanmeldingen (in mei)

9899

Biologie6560

Bos- en natuurbeheer4359

Agrosysteemkunde91

Landinrichtingswet.3749

Bodem, water, atmosfeer3836

Landbouwtechniek1714

Economie2926

Huishoud- en cons. wet.1712

Tropisch landgebruik3031

Rurale ontw.studies2519

Plantenveredeling1514

Plantenteeltwet.1716

Zoƶtechniek3930

Levensmiddelentechn.3726

Voeding en gezondheid4238

Milieuhygiƫne3126

Moleculaire wet.2622

Bioprocestechnologie2730

Totaal544509