Nieuws - 1 januari 1970

Beken kunnen meer water vasthouden

De bovenlopen van de beken de Drentsche Aa, het Peizerdiep en het Eelderdiep in Noordwest-Drente, kunnen meer water vasthouden dan ze nu doen. Dat blijkt uit modelonderzoek van Alterra.

Door de afvoer met duikers te begrenzen, kan de piekafvoer van de beken met ongeveer 25 tot 50 procent afnemen. Een andere maatregel om de piekafvoer te beperken, is het ondieper maken van de beken. Daardoor lopen bij de piekafvoer aanliggende oevers onder, waardoor die afvoer met vijf tot twintig procent afneemt.
De Commissie Waterbeheer 21e eeuw heeft in 2000 voorgesteld om water meer ruimte te geven en bovenstrooms vast te houden, om zo wateroverlast in de winter en droogte in de zomer te voorkomen. Het onderzoek van Alterra past in dit streven. / MW