Nieuws - 4 maart 2010

Begroting DLO en VHL blijft geheim

Wageningen UR hoeft dagblad De Gelderlander geen inzage te geven in de begrotingen van DLO en Van Hall Larenstein. Dat stelt de rechtbank in Arnhem.

De krant wilde de begroting over 2009 inzien, maar de rechters oordelen dat DLO en VHL geen bestuursorganen zijn en daarom niet onder de Wet Openbaarheid Bestuur vallen.